Projekt Okoljski glasniki vodi Focus društvo v sodelovanju z zavodom Voluntariat. Problem podnebnih sprememb je sicer globalen problem, vendar zahteva lokalne rešitve, tako na ravni posameznika kot tudi širše skupnosti. Kljub naraščajočemu zavedanju o problemu je ukrepanje nezadostno, saj v naši družbi še vedno velja prepričanje, da kot posamezniki ne moremo veliko prispevati k blaženju problema.

Da bi prestopili ta prepad med zavedanjem in ukrepanjem, je potrebno na eni strani izgraditi celostno razumevanje problema podnebnih sprememb, na drugi strani pa pokazati praktične rešitve. Mladi imajo največji potencial za spreminjanje vedenja v smeri bolj okolju prijaznega obnašanja, hkrati pa imajo tudi velik medvrstniški vpliv na vedenjske vzorce ter trende, zato so najpomembnejša ciljna skupina.

Del projekta je izobraževanje okoljskih glasnikov, ki so prostovoljci, ki bodo nadaljevali ozaveščanje in izobraževanje o okoljskih problemih in odgovornosti posameznika na različnih ravneh, tako na primer na poletnih mednarodnih taborih v Sloveniji.

Poleg tega se v okviru projekta izvajajo delavnice za osnovnošolske učitelje in učence in pripravlja aktivnost za obeležitev dneva Zemlje, 22. aprila.

Do sedaj smo izvedli vikend delavnico za prostovoljce, ki se želijo bolj aktivno vključiti v okoljevarstvo, preko nadaljnjega izobraževanja, vodenja okoljevarstvenih aktivnosti na prostovoljskih taborih, spreminjanja lastnih navad. Izvedli smo že tudi dve delavnici za osnovnošolce.

 

okoljski-glasniki-6

 

Projekt finančno podpira mestna občina Ljubljana

logo_mol