OLYMPUS DIGITAL CAMERA bubble bubble (1) bubble (2)  bubble (4) bubble (5) bubble (6) bubble (7) bubble (8) bubble (9) OLYMPUS DIGITAL CAMERA DSC02189

 

Izzovi vlado s ponudbo, ki je ne more zavrniti!

Ker našemu podnebju grozi velika nevarnost katastrofalnih sprememb, mora vsak od nas pomagati v boju s problemom. Spremeniš lahko majhne stvari v svojem življenskem stilu, vendar tudi največji napori ne bodo rešili problema, če tudi vlade ne opravijo svoje naloge – postanejo stroge pri omejevanju emisij toplogrednih plinov. Vlade trenutno ne delajo dovolj!

Izzovi svojo vlado s Podnebnim dogovorom, s katerim boš pokazal, da si se pripravljen boriti proti podnebnim spremembam ter da v zameno od vlade zahtevaš resnično akcijo!

Skozi akcijo Podnebni dogovor zbiramo fotografije ljudi z njihovimi osebnimi Podnebnimi dogovori. Fotografije bodo kasneje predstavljene udeležencem pogajanj v Nairobiju v Keniji, ko se v novembru 2006 tam svetovne vlade srečajo na pogajanjih o mednarodnih naporih proti podnebnim spremembam. Fotografije bodo prikazovale podnebne dogovore tisočih ljudi – vključno s tabo – ki zahtevajo takojšnjo akcijo.

Kaj je Podnebni dogovor?

Letošnja podnebna kampanja je namenjena ozaveščanju javnosti o podnebnih spremembah – tako o naraščajoči nujnosti ukvarjanja se s problemom, kakor tudi o potrebi za dejanja politikov in prebivalcev. Spreminjanje podnebja je globalen problem, ki ga je potrebno rešiti na globalni ravni. Vsi mi moramo sodelovati pri reševanju tega problema in vsi lahko storimo kakšen korak za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Letošnja kampanja bo osredotočena na te pomembne točke in aktivisti bodo skozi poletje na ulicah med prebivalci spodbujali podnebno zavest in majhne spremembe v obnašanju v njihovem vsakodnevnem življenju. Kot protiutež za svoje zaveze bodo prebivalci politike pozivali, naj naredijo svoje na področju politik. Ljudje bodo na ulicah svoj dogovor med njimi in politiki napisali na stripovski balonček, se z njim slikali, slike pa bodo zbrane in objavljene v virualni foto galeriji. V novembru, med podnebnimi pogajanji, bodo podnebni dogovori razstavljeni na veliki razstavi, s katero bodo politike opominjali na njihovo odgovornost do svojih volilcev.

 

Kaj je končni politični cilj kampanje?

Letošnja podnebna pogajanja, ki jih gosti Kenija, in bodo potekala med 6. in 17. novembrom v Nairobiju, so pomemben korak v nadaljevanju lanskoletnega sprejetja Kjotskega protokola. Letos bodo vlade morale zagotoviti, da bodo smernice naslednjega kjotskega obdobja (pogajanja o ciljih zmanjšanja držav podpisnic, datum začetka in konca drugega kjotskega obdobja) sprejete pravočasno, da se zagotovi prehod iz prvega v drugo kjotsko obdobje brez vmesnega časovnega presledka. Ta časovnica in planiranje sta izjemnega pomena za zagotavljanje kontinuitete procesa in za preprečitev propada celotnega sistema.

 

6 ključnih zahtev organizacije Friends of the Earth Europe

Mnoge izmed naših vsakodnevnih navad, kot npr. prižiganje luči, pregrevanje stanovanj, vožnja z avtomobilom, kupovanje nesezonske hrane itn. so zelo energetsko potratne. Vsak izmed nas lahko stori nekaj v boju proti spreminjanju podnebja, s spremembo svojih majhnih navad, ki ne nujno poslabšajo našega udobja oziroma našega življenskega stila.

Vendar ti koraki posameznikov ne bodo dovolj za začetek temeljite spremembe, ki mora priti od politikov. Tudi svetovni voditelji morajo začeti z dejanji. V začetku tega leta smo razvili 6 ključnih zahtev za trajnostno podnebno in energetsko politiko, ki so povzete spodaj.

1 Zmanjšati globalne emisije za 30 % do leta 2020 in 80 % do leta 2050. Bogate države morajo prevzeti odgovornost in ukrepati prve, ker so v veliki meri problem povzročile.
2 Zmanjšati rabo energije za 20 % do leta 2020 skozi povečano energetsko učinkovitost.
3 Doseči 25 % potrebe po primarni energiji iz obnovljivih virov energije do leta 2020.
4 Obrniti netrajnostne trende rasti v sektorju transporta.
5 Odpraviti drago in nevarno nuklearno energijo.
6 Denar preusmeriti v industrijo obnovljivih virov in učinkovite rabe energije.

 

Kaj je potrebno narediti na ravni politike?

Podnebna politika: Znastveniki napovedujejo, da bodo razvite države morale zmanjšati svoje emisije za do 80 % do leta 2050 glede na leto 1990, če želimo omejiti nevarne podnebne spremembe. Kot globalen odziv na grožnje podnebnih sprememb, so se vlade v Kjotskem protokolu dogovorile, da bodo zmanjšale emisije TGP. Po več kot 10. letih pogajanj so se dogovorile, da bodo globalne emisije zmanjšale za 5,2 % do leta 2012 glede na raven iz leta 1990 (letne emisije industrializiranih držav so od takrat narasle na 8 %). S Kjotskim protokolom se je Evropska Unija zavezala emisije zmanjšati za 8 % do leta 2012 in to nalogo razdelila med svoje članice, kar ima za posledico niz različnih ciljev za različne države. Nemčija in Danska tako morata zmanjšati svoje emisije za 21 % glede na leto 1990, Luksemburg pa celo za 28 %, medtem ko morata Finska in Francija svoje emisije samo zmanjšati do ravni iz leta 1990. Grčija in Portugalska lahko emisije povečata, in sicer za 25 % oziroma 27 %. Kakorkoli, rezultati zmanjšanja emisij iz leta 2004 kažejo, da EU ne dosega svojih ciljev, ker mnoge države članice ne dosegajo svojih nacionalnih ciljev. V skladu z zadnjimi podatki o emisijah so VB, Nizozemska in Nemčija vložile nekaj naporov za zmanjšanje emisij na nacionalni ravni. Druge države, kot so Avstrija, Luksemburg in Finska pa beležijo rast emisij v zadnjih 4 letih. EU je sprejela cilj zmanjšanja emisij za 20 – 30 % do leta 2020, vendar za zdaj še zavrača sprejetje dolgoročnega cilja (do 2050). Vendar je za resnične investicije v obnovljive vire in učinkovito rabo energije tem sektorjem potrebno poslati jasne signale s strani politike. EU je že sprejela vrsto pomembnih političnih korakov za boj proti spreminjanju podnebja, kot npr. Evropska shema za trgovanje z emisijami, RES direktiva ali direktiva o energetski učinkovitosti. To nakazuje pravo smer, vendar so glavne investicije še vedno usmerjene v sektor fosilnih goriv in kadar vlade razpravljajo o varnosti energetske oskrbe, imajo v mislih varovanje naftnih in plinskih daljnovodov, namesto zmanjšanja rabe energije in iskanje alternativnih virov energije.

Energetska politika: V začetku tega leta je EU živahno razpravljala o novi energetski politiki za Evropo, ki naj bi, med vrsticami, zmanjšala emisije TGP in pripomogla k boju proti podnebnim spremembam, vendar je njen končni cilj zagotoviti evropsko oskrbo z energijo, ki temelji na enakih, tradicionalnih virih energije – nafta, premog in plin – s tem, da se doseže manjša odvisnost od velikih uvoznikov fosilnih goriv in geopolitično nestabilnih regij. Trajnostna in holistična energetska politika je ključ do zmanjšanja emisij TGP in s tem za boj proti podnebnim spremebam. Veliko se lahko naredi z zmanjšanjem izgub energije ter s spremembo načinov na katere energijo pridobivamo in uporabljamo. Preveč energije se izgubi v zgradbah in transportnem sektorju. Boljša učinkovitost se lahko doseže z boljšo izolacijo zgradb in temeljitimi spremembami v sektorju prometa. Dodatno k temu, morajo obnovljivi viri energije dobiti masovno politično in finančno podporo, ki bo spodbudila energetsko revolucijo od fosilnih goriv k vetru, soncu in biomasi. Nuklearna energija ni opcija.

 

Kakšen del dogovora lahko izpolni vlada?

Od vlade lahko zahtevaš:
1. Da uvede spodbude za boljšo izolacijo stanovanjskih hiš in postavi standarde učinkovitosti za električne naprave.
2. Da z učinkovitimi podpornimi mehanizmi spodbudi velika vlaganja v obnovljive vire energije.
3. Da prisili proizvajalce avtomobilov v izdelovanje bolj učinkovitih vozil.
4. Da ustvari spodbude za premik tovornega prometa s cest na železnice.
5. Da prepreči javnim bankam kreditiranje umazanih energetskih projektov, kot je npr. gradnja naftnih in plinskih daljnovodov.
6. Da zagotovi, da bo Evropa opustila nevarno jedrsko energijo. Obnovljivi viri energije so cenejši in varnejši.
7. Da razišče, kje vse v Sloveniji so potenicali za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, in jih izkoristi.
Kaj lahko narediš ti?

Spodaj lahko najdeš zbirko majhnih in večjih strvari, ki jih lahko v svojem vsakodnevnem življenju spremeniš in s tem zmanjšaš emisije, ki jih povzročaš. Vsak koraj šteje in bo pomagal v boju proti podnebnim spremembam. ta del bo zate koristen za delo na ulici: Uporabi navedene primere za inspiracijo ljudi, ko pišejo svoj dogovor na balonček. Prav tako lahko del o politiki uporabiš, da ljudem daš ideje o zahtevah, ki jih naslavljajo na vlado.

Več odgovornosti v prometu

· Obstaja veliko alternativ vožnji na delo z avtomobilom, poskusi eno od naslednjih: kolesarjenje, hoja, car pooling (delitev avtomobila), uporaba javnega transporta, delo od doma. V povprečju vsak liter goriva, ki ga skuri avtomobil, povzroči 2,5 kg CO2.

· Kadar potuješ na daljše razdalje, uporabi vlak! Kadar ena oseba sama potuje z avtomobilom, povzroči tri krat več emisij CO2/km, kot če bi potovala z vlakom. Čeprav vlake poganja elektrika, ki je večinoma pridobljena iz fosilnih goriv, še vedno povzročijo manj emisij TGP na prepeljanega potnika.

· Potovanja z letali so svetovno najhitreje rastoč vir emisij CO2. Splača se pretehtati ali so vlaki možna alternativa. Če že moraš leteti, razmisli o zmanjšanju emisij kje drugje. Obstajajo organizacije, ki izračunajo emisije, ki si jih povzročil in vlagajo denar v obnovljive vire, učinkovito rabo energije ali projekte ravnanja z gozdovi, ki bodo prihranili enakovredno količino emisij.

· Če kupuješ nov avto, razmisli o njegovi učinkovitosti. Če prevoziš 15 000 km na leto (evropsko povprečje) in izbereš model, ki porabi 5 litrov na 100 km namesto 7. litrov, prihraniš 300 litrov goriva na leto. To je vredno 300 – 400 evrov in 750 kg nepovzročenih emisij leto za letom. V skladu z evropsko zakonodajo, morajo proizvajalci avtomobilov navajati informacije o CO2 emisijah in porabi goriva novih avtomobilov v razstavnih prostorih in v oglasih.

· Si že slišal o eko-vožnji? Porabo goriva lahko zmanjša za 5 %. Pri speljevanju v višjo prestavo prestavi takoj, ko je to mogoče (pri 2000-2500 rpm), obdrži enakomerno hitrost (z drugimi besedami: ne pospešuj po nepotrebnem, saj porabiš več goriva in povzročiš več emisij) in se izogibaj nenadnemu zaviranju. Ne pozabi ustaviti motorja pri kratkih postankih!

Energetsko učinkovito obnašanje
· Veliko energije in denarja lahko prihraniš, če ne pregrevaš svojega stanovanja. Zmanjšanje temperature za samo 1°C lahko prihrani od 5 – 10 % stroškov za ogrevanje in prepreči nastanek do 300 kg emisij CO2 na gospodinjstvo na leto.

· Dobra izolacija stavbe je najbolj učinkovit način zmanjševanja emisij CO2 in varčevanja z energijo na dolgi rok. Izgube toplote skozi zidove, streho in pod skupaj predstavljajo več kot 50 % celotne izgube toplote prostora. Izoliraj bojlerje tople vode, cevi centralnega gretja, za radiatorje namesti aluminijasto folijo. Razmisli tudi o zamenjavi starih oken z novimi.

· S kupovanjem zelene elektrike pomagaš prodoru obnovljivih virov energije. Trenutno je samo 14 % v Evropi proizvedene elektrike proizvedene iz podnebju prijaznih obnovljivih virov, kot npr. energije vetra, vode, lesa, bioplina, sončnega sevanja itn – in povpraševanje ustvarja ponudbo! Prav tako lahko razmisliš o postavitvi solarnih kolektorjev na streho svoje hiše.

· Ne pozabi, da je pomembno, kam postaviš svoj hladilnik in zamrzovalnik – če jih postaviš v bližino štedilnika ali bojlerja, porabita veliko več energije, kot bi jo, če bi stala samostojno. Npr. če ju postaviš v vročo kletno sobo, kjer je sobna temperature med 30 – 35°C, porabita skoraj dvakrat toliko energije in povzročita dodatnih 160 kg CO2 za hladilnik na leto in 320 kg za zamrzovalnik.

· Ne pozabi ugašati luči, kadar jih ne potrebuješ. Ugašanje luči po hodnikih in sobah, kjer jih ne potrebuješ lahko prihrani kar nekaj denarja na leto in prav tako veliko emisij. 5 luči manj lahko na leto prihrani približno 60 evrov in 400 kg CO2 emisij.

· Splača se navadne žarnice zamenjati z energetsko učinkovitimi: že samo ena lahko prihrani do 60 evrov in 400 kg CO2 emisij v svojem življenskem obdobju – poleg tega pa trajajo tudi do 10 krat dlje kot navadne žarnice. Učinkovite žarnice so dražje ob nakupu, vendar cenejše skozi njihovo življensko obdobje.

· Ne puščaj naprav v stanju pripravljenosti – uporabljaj on/off gumb na napravi sami. TV sprejemnik, ki je vklopljen 3 ure na dan (povprečen čas gledanja TV Evropejca) in v stanju pripravljenosti preostalih 21 ur, porabi približno 40 % energije v stanju pripravljenosti.

· Si opazil, da je GSM adaptor topel, kadar je vklopljen v vtičnico, pa čeprav ni priklopljen na telefon? To je zaradi tega,, ker se še vedno napaja z elektriko. Narejene so ocene, da se izgubi do 95 % energije, kadar adaptor pustiš v vtičnici skozi ves čas.

· Sušilni stroj uporabljaj samo kadar je to neizogibno – vsak sušilni cikel povzroči 3 kg emisij CO2. Sušenje oblačil na zraku je daleč najboljša rešitev: tvoja oblačila bodo ostala nepoškodovana dlje časa, za sušenje pa boš uporabljal energijo, za katero ni treba plačati in ne onesnažuje!

· Če med kuhanjem lonec pokriješ s pokrovko, boš s pripravo jedi prihranil kar nekaj energije. Še boljši so lonci na pritisk – prihranijo lahko do 70 % energije!

· Si vedel, da varčuješ s toplo vodo, kadar namesto kopeli uporabljaš tuš? Za tuširanje lahko porabimo do 4 krat manj energije. Za maksimalen prihranek energije, se izogibaj močnim tušem in uporabljaj tuše z rahlim pritiskom, ki so obenem poceni, zagotavljajo pa isto ugodje.

Druge trajnostne navade
· Uživaj lokalno pridelano, sezonsko hrano – je boljša za okolje. Izdelki, ki jih gojijo v umetnih ekosistemih ali toplih gredah, zahtevajo ogromne količine energije, za vzdrževanje konstantne temperature. Transport dobrin z letali iz enega konca sveta na drugega ustvari približno 1 700 krat več emisij CO2, kot 50 km dolg transport s tovornjakom.

· Kadar kupuješ vrtno pohištvo ali druge lesene izdelke, se prepričaj, da les prihaja iz gozdov, s katerimi se trajnostno gospodari. Izdelki z oznakami FSC ali PEFC dosegajo te kriterije. Netrajnostno gospodarjenje z gozdovi prispeva k uničenju gozdov, kar povzroča približno 20 % svetovnih emisij CO2. Ponavadi vključuje požige gozdov, kar povzroča CO2 emisije in odstranjuje njihovo zmožnost absorbiranja CO2.

· Preprečuj nastajanje odpadkov, saj večina izdelkov, ki jih kupujemo, povzroča emisije na takšen ali drugačen način; v procesu proizvodnje in distribucije. Z uporabo svojega zabojčka za kosilo namesto takega za enkratno uporabo, prihraniš energijo, ki je potrebna za proizvodnjo novega.

 

Letak akcije

 

Akcijo finančno podpirata Ministrstvo za okolje in prostor ter Friends of the Earth International.

Za pomoč pri izvedbi akcije se zahvaljujemo tudi Friends of the Earth Europe in Sončevim pozitivkam ter festivaloma Raggae Lakesplash Slovenia in Rock Otočec.