Kljub temu, da je Evropski parlament prevozno revščino prepoznal kot pereč problem, raziskav na tem področju še vedno primanjkuje in so nezadostne. Da bi odpravili primanjkljaj literature s področja prevozne revščine, je cilj tega projekta združiti raziskave tako z mikro kot tudi makro vidika, kar bo omogočilo bolj celovito razumevanje tega vprašanja. Na mikro ravni lahko preučevanje prevozne revščine omogoči vpogled v življenjske izkušnje posameznikov in gospodinjstev, ki jih to vprašanje najbolj prizadene. To vključuje razumevanje posebnih potreb in izzivov v mobilnosti s katerimi se ljudje soočajo. Na makro ravni pa lahko preučevanje prevozne revščine omogoči vpogled v širše družbene, gospodarske in okoljske dejavnike, ki prispevajo k temu vprašanju. 

Da bi zagotovili izpolnitev ciljev raziskovalnega projekta, bomo uporabili pristop raziskav mešanih metod, ki ponuja številne prednosti. Najpomembnejša je ta, da je prevozna revščina zapleteno in večplastno vprašanje, ki lahko na različne načine vpliva na posameznike in gospodinjstva. Za popolno razumevanje obsega in narave prevozne revščine je potrebno združiti kvantitativne in kvalitativne raziskovalne metode, ki omogočajo trdnejše in natančnejše razumevanje prevozne revščine, ter identifikacijo raziskovalnih vrzeli, kar z uporabo ene same metode ne bi bilo mogoče. 

V Focusu se bomo posvetili raziskovanju skritih dejavnikov prevozne revščine s ciljema:   

  1. Identifikacija skritih dejavnikov, ki vplivajo na prevozno revščino.
  2. Zagotoviti boljše razumevanje izkušenj posameznikov in gospodinjstev, ki trpijo zaradi prevozne revščine.

Partnerji: Inštitut za ekonomska raziskovanja (vodilni), Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Focus, društvo za sonaraven razvoj 

Spletna stran projekta: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20834  

Trajanje projekta: 1. 6. 2023 – 31. 10. 2026

Kontakt: [email protected]