Osnovni namen programa Aktivno v šolo je podpora šolam in občinam pri spodbujanju aktivne poti v šolo. Aktivna pot v šolo je pomembna za zdravje, samostojnost in socialni razvoj otrok, saj zagotavlja minimalno priporočeno količino fizične aktivnosti in spodbuja vzgojo o prometni varnosti ter trajnostnem razvoju. Otroci, ki hodijo v šolo peš ali s kolesom, so bolje telesno pripravljeni kot tisti, ki se vozijo; dokazano je, da se taki otroci tudi sicer več gibljejo in med drugim lažje sledijo pouku. Spodbujanje aktivne poti v šolo je ukrep, s katerim se s povezovanjem občin, osnovnih šol, staršev in otrok izvaja vzgoja za zdrav življenjski slog brez razlik. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano. 

V jedru programa se bodo izvajale tri dejavnosti, namenjene neposredno uporabnikom:

  1. Podpora izvedbi spremljane poti v šolo – Pešbus in Bicivlak
  2. Podpora samostojni poti v šolo
  3. Podpora aktivni poti v šolo v okviru šolskih okolišev

Nosilec programa: IPoP – Inštitut za politike prostora
Partnerji: CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, Focus, društvo za sonaraven razvoj
Sofinancer: Ministrstvo za zdravje RS

Program Aktivno v šolo je nadaljevanje in nadgradnja več projektov in programov – zlasti programa Zdrav šolar, ki je bil s strani Ministrstva za zdravje podprt v letih 2015 in 2016 –, ki so se v različnih partnerstvih odvijali od leta 2015. Naslanja se na ustvarjena gradiva, izkušnje, povezave ter zaznane potrebe po spremembah potovalnih navad šolarjev.

 

Več informacij:

Spletna stran Aktivno v šolo

Facebook