Namen projekta je opozoriti na pomembnost povezovanja teme podnebnih sprememb in razvoja v državah v razvoju ter ozaveščanje o povezavi teh dveh tem. Želimo pokazati možnosti razvojnih poti, ki so okolju in človeku prijazne oz. trajnostne, ter izpostaviti priložnosti razvoja v spremenjenem podnebju.

Cilji projekta so: vzpostaviti teoretično podlago za povezovanje podnebnih sprememb in razvojne tematike, krepiti znanje in izobraževati nevladne organizacije, politike in druge odločevalce in zainteresirano javnost o povezanosti problematik in možnostih vključevanja in povezovanja le-teh v svojih programih in vključitev podnebnih sprememb v razvojno strategijo Slovenije.

Zakaj povezava med podnebjem in razvojem?

Podnebne spremembe so največja grožnja celotnemu človeštvu. Problem so povzročile industrializirane oz. Razvite države z izpusti toplogrednih plinov, države v razvoju pa jih hitro dohitevajo. Države v razvoju se upirajo zmanjševanju lastnih emisij, saj to razumejo kot omejitev lastnemu razvoju, poleg tega pa same niso povzročile problema podnebnih sprememb in se zato ne počutijo odgovorne ukrepati. Vendar, če bodo države v razvoju sledile razvojni poti t.i. razvitega sveta, ne bomo uspeli rešiti problema, posledice podnebnih sprememb pa bodo najbolj občutili ravno revni celotnega sveta, predvsem v nekaterih državah v razvoju, kjer so posledice že občutne, ponekod katastrofalne.

Zato je potreben angažma tako razvitih držav kot držav v razvoju in konstruktiven dialog med njimi, ki bo pokazal, da obstaja drugačna razvojna pot, ki ni škodljiva našemu okolju, skupnemu podnebju in človeški družbi. Podnebne spremembe moramo vključiti v razvojno sodelovanje in razprave o razvoju, v razvojne strategije in razvojno pomoč. Ravno tako ne smemo pozabiti na vključitev razvojne komponente, ko govorimo o podnebnih spremembah. Ne le zaradi posledic, ki jih lahko povzročijo podnebne spremembe v prihodnosti, temveč tudi zaradi posledic podnebnih sprememb, ki so že občutne v državah v razvoju danes.

Vloga Slovenije

Slovenija je država, ki je proces tranzicije v tržno ekonomijo zaključila nedavno. Postala je del skupnosti držav donatoric, vendar je na tem področju še novinka. Razvojne strategije so namreč še v procesu. Zato je sedaj pravi trenutek, da pudarjamo pomembnost vključitve podnebnih sprememb v razvojno strategijo.

Slovenija še ni tako ekonomsko močna kot večina starih članic EU, kar pogosto vodi v razumevanje slovenske javnosti in politike, da Sloveniji ni potrebno sodelovati v procesih razvojnega sodelovanja. Potrebno je ozaveščanje tako politične kot splošne javnosti, o dejanski situaciji. To pa pomeni, da se je potrebno zavedati, da je Slovenija že dovolj zrela za podporo državam v razvoju, s čemer bi prispevala k razvojni agendi EU.

Tudi delovanje civilne družbe je na področju povezovanja razvojnega sodelovanja in podnebnih sprememb šele v povojih. Poudariti je potrebno, da se stvari spreminjajo, vzpostavljena je že bila platforma razvojnih nevladnih organizacij. Problem v nevladnem sektorju je, da ni upoštevan kot enakovreden partner pri oblikovanju nacionalnih strategij in izvrševanju projektov na omenjenih področjih. Zato je potrebno ne le krepiti razvojne in okoljske organizacije od znotraj – z znanjem, temveč tudi navzven, da bodo končno razumljene kot kvalitetna telesa in kompetentne akterke na področju razvojnega sodelovanja in podnebnih sprememb.

Dejavnosti projekta

– delavnice na temo podnebnih sprememb in razvoja

okrogla miza o podnebju in razvoju

Brošura o podnebju in razvoju

spletna stran o podnebju in razvoju

Tudi ti si delček istega sveta

Komponente projekta Developing while safeguarding climate? Yes, it’s possible! so del širšega projekta slovenskih NVRO, ki ga izvajajo v času predsedovanja Slovenije svetu EU.

Več o skupnem projektu in manifest projekta »Tudi ti si delček istega sveta« se nahaja tukaj.

tudi_ti_logo

Projekt Developing while safeguarding climate? Yes, it’s possible! je finančno podprl Presidency Fund.

presidency_fund