RENOVERTY

Objavljeno: 27. 10. 2022

RENOVERTY je LIFE projekt na temo energetske obnove domovanj za ljudi, ki jih pesti energetska revščina. Z njim nadaljujemo svoje, zdaj že več kot desetletje dolgo, delo na področju energetske revščine. Osredotočili se bomo na Zasavje, kjer je izhod iz kopanja in kurjenja premoga pustil številne nezaželene ekonomske in družbene učinke. Tam bomo iskali modele za energetsko obnovo, ki bodo ustrezali različnim tipom domovanj družin, ki jih pesti energetska revščina.

RENOVERTY bo spodbujal nadgradnjo stavb z energetsko učinkovitostjo v državah srednje in vzhodne Evrope (CEE)/jugovzhodne Evrope (JVE) ter v državah južne Evrope (SE), tako da bo postavil metodološki in praktični okvir za izdelavo načrtov prenove ranljivih podeželskih območij na finančno uspešen in socialno pravičen način. Projekt bo zasnoval delujoče časovne načrte za eno ali več gospodinjstev za podeželska območja in razširljiv model za zagotovitev široke geografske ponovljivosti in uporabe načrtov v regijah CEE/JVE in JV ter ga razširil za celotno EU. Natančneje, projektne dejavnosti so namenjene zagotavljanju orodij in virov za podporo lokalnim akterjem pri izdelavi in izvajanju finančno vzdržnih časovnih načrtov s sodelovanjem vseh vključenih akterjev, ki se nato sintetizirajo v ponovljivem modelu, ki ga bodo prevzeli različni akterji.

Strateško gledano bo projekt prispeval k zmanjšanju logističnih, finančnih, upravnih in pravnih obremenitev, ki jih povzroča zapleten proces prenove doma z več deležniki, ter zagotovil, da bodo pri prenovah stavbe upoštevane socialne razsežnosti z vključitvijo varnosti, udobja in izboljšane dostopnosti za državljane za nadaljnje izboljšanje kakovost življenja ranljivega prebivalstva. Dolgoročno bo projekt prispeval k širši integraciji razvoja podeželja in periurbanega območja.

Sedem pilotov bo potekalo na naslednjih lokacijah: Sveta Nedelja (Hrvaška), Tartu (Estonija), Bükk-Mak & Somló-Marcalmente-Bakonyalja (Madžarska), Zasavje (Slovenija), Parma (Italija), Coimbra (Portugalska) in Osona (Španija).

Več informacij na osrednji spletni strani projekta.

Novice o projektu

Skupaj zmanjšujemo energetsko revščino v Zasavju

V sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Zasavje in Lokalno akcijsko skupino Zasavje smo organizirali delavnico "Skupaj zmanjšujemo energetsko revščino v Zasavju", na kateri smo se z različnimi lokalni akterji pogovarjali o problemu energetske revščine ter o glavnih ovirah pri izvajanju energetskih obnov stanovanj v Zasavju.

1. 3. 2024|
Go to Top