Trenutno svetovni finančni sistem povečuje neenakost, pogosto ne ustvarja dostojnih delovnih mest, ogroža človekove pravice, uničuje okolje in ustvarja dolžniške krize. Eden od virov vseh teh težav je to, da finančne institucije ne poslujejo v interesu večine ljudi po vsem svetu. Zato potrebujemo finančni sistem, ki deluje za vse in je demokratično nadzorovan. Edini način za preusmeritev te situacije je dati ljudem večjo moč. Z obveščanjem, povezovanjem in krepitvijo aktivnega gibanja ljudi pomagamo uravnotežiti moč.

Cilj projekta ‘Slovenski glas za finančno pravičnost’ je prispevati k uresničevanju Ciljev trajnostnega razvoja (SDGs) z ozaveščanjem, gradnjo zmogljivosti slovenske civilne družbe in mobilizacijo slovenskih državljanov za pravično financiranje trajnostnega razvoja. V ta namen bo projekt zasledoval dvojni cilj:

a) spremljanje razvojnega financiranja EU, pri čemer še posebej izpostavljamo proračun EU in davčno pravičnost, ter

b) spremljanje naložb in financiranja infrastrukture, pri čemer izpostavljamo trajnost in pravičnost na področju energetike (plina) in prometa (ceste, železnice), omejevanje delovanja civilne družbe in mega-koridorje infrastrukturnih projektov (ter s tem povezani neokolonializem).

Ključne dejavnosti projekta so: analiza politik, zagovorništvo, delavnice za nevladne organizacije, mreženje, delo z javnostmi in volitve EU. Ciljne skupine projekta so: nacionalni in evropski odločevalci, nevladne organizacije, mediji, državljanke in državljani ter akademiki in raziskovalci.

Trajanje projekta: maj 2018 – oktober 2019

Projekt se izvaja v okivru evropskega projekta Citizens for financial justice, ki ga izvajajo Christian Aid, Counter Balance, Debt and Development Coalition Ireland, erlassjahr.de, Eurodad in Observatori del Deute en la Globalització.

Projekt sofinancira EU.