Proizvodnja energije še vedno sloni na okolju škodljivih in neobnovljivih virih. Spremembe pri rabi virov za proizvodnjo energije iz neobnovljivih v obnovljive so nujne, ključ za te premike pa leži tudi v izobraževanju, razgledanosti in pravilnih odločitvah posameznikov in družbe. Dogodek »Sončen dan za obnovljive vire energije« se tako osredotoča na pomen in potenciale obnovljivih virov, k čemur je bila dodana še ena nujna komponenta: učinkovita raba energije. Dogodek je bil izveden 18.6.2016 na Kersnikovi ulici in je vključeval štiri sklope: dve delavnici za otroke in mladino, »Obnovljiva proizvodnja in učinkovita raba energije« ter »Geobakterija«, kjer smo spoznavali predvsem obnovljive vire energije, predavanje za starše »Varčevanje z energijo v gospodinjstvih«, ter razstavo »Etični potrošnik«, ki je vizualno predstavila negativne posledice netrajnostnega načina potrošništva. Projekt je potekal v organizaciji društva Focus in Zavoda Kersnikova. Dogodek je doprinesel svoj delček k aktivnostim in viziji Ljubljane – Zelene prestolnice.

Osnovni namen projekta je ozaveščanje otrok in njihovih staršev na temo obnovljivih virov energije ter učinkovite rabe energije. Delavnici za otroke in najstnike sta bili namenjeni podrobnejšemu spoznavanju novih, inovativnih načinov pridobivanja energije iz obnovljivih virov ter sta temeljili na »hands-on« in »DITO« (Do It Together) konceptoma. Namen predavanja je bil podati koristne in predvsem praktične informacije o učinkoviti rabi energije ter približati možnosti in ukrepe za zmanjševanje rabe energije v gospodinjstvih. Namen razstave je bil ozaveščati o problemih modernega potrošništva ter potrebi po bolj trajnostnemu pristopu na tem področju.

 

Trajanje: maj 2016 – junij 2016

Partnerji:

  • Zavod Kersnikova
  • Biotehna, platforma za umetniško raziskovanje živih sistemov
  • Rampa Lab