Sooblikovanje evropske podnebne politike v času predsedovanja Slovenije

 

Med 1. januarjem  2008 in 30. junijem 2008 bo krmilo Evropske unije vodila Slovenija. Namen projekta ‘Sooblikovanje evropske podnebne politike v času predsedovanja Slovenije’ je v času predsedovanja zagotoviti učinkovito izmenjavo informacij in komunikacijo med nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju podnebnih sprememb, ter s tem spodbuditi aktivno sodelovanje NVO v oblikovanju evropske podnebne politike.

Zakonodajni procesi, ki jim v času slovenskega predsedovanja EU sledi Focus:

Podnebno – energetski paket

Evropska komisija je 23. januarja 2008 objavila t.i. podnebno – energetski paket, sveženj zakonodajnih predlogov, s katerimi naj bi EU dosegla svoje srednjeročne podnebno – energetske cilje (20 % zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oz. 30 %, če si primerljive cilje zadajo tudi druge razvite države; 20 % delež obnovljivih virov energije v končni rabi do leta 2020 ter minimalni 10 % delež biogoriv v transportu do leta 2020). Paket vsebuje naslednje zakonodajne predloge: predlog smernice o obnovljivih virih energije, predlog spremebe smernice o evropski shemi za trgovanje z emisijami (EU ETS), predlog smernice o zajemanju in shranjevanju ogljika, predlog delitve naporov med državami članicami za zmanjšanja emisij znotraj EU (t.i. effort sharing) ter predlog novih smernic o državni pomoči za zaščito okolja.

Razprava o vsebini posameznih zakonodajnih predlogov se je z objavo paketa preselila na raven Sveta EU in Evropskega parlamenta, ki morata vsak zakonodajni predlog sprejeti skupaj – t.i. soodločanje. Vendar vsebina predlogov še zdaleč ni dokončna, z objavo predloga se je začel proces usklajevanja besedil posameznih predlogov, ki bo ob končnem sprejetju paketa rezultat pogajanj med posameznimi državami članicami, potrjenim s strani Evropskega parlamenta.
Na ravni Sveta EU bodo v času slovenskega predsedovanja v Bruslju potekale številne razprave v okviru delovnih skupin Sveta za okolje in energijo, pa tudi na ravni stalnih predstavnikov držav članic v Bruslju (t.i. COREPER). Nevladne organizacije lahko na končni rezultat – vsebino paketa vplivajo z ustvarjanjem pritiska na odločevalce in lobiranjem za podnebju in okolju prijazne rešitve.

Slovenija je za delo na podnebno – energetskem paketu v času predsedovanja ustanovila posebno medresorsko vladno skupino, ki jo vodijo ministri za okolje, gospodarstvo in razvoj, sestavlja pa jo še 11 članov (Radovan Tavzes, Igor Šalamun, Bogdan Benko, Žiga Andoljšek, Matej Gasperič, Franc Žlahtič, Zlatko Podgorski, Jasna Koblar, Mojca Vendramin, Majda Zavšek Urbančič, Marko Hren).

Ministrstva, odgovorna za vodenje razprav EU na temo paketa so: Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za razvoj.
Povezave:
– spletna stran predsednika Evropske komisije in besedila predlaganih zakonodajnih predlogov

Emisije CO2 iz vozil

19. decembra 2007 je Evropska komisija sprejela zakonodajni predlog za zmanjšanje povprečnih CO2 emisij novih vozil, s katerim želi izboljšati ekonomiko vozil in zagotoviti, da povprečne emisije novih vozil ne presežejo 120 g CO2/km. Z vidika nevladnih organizacij je predlog premalo ambiciozen in pomankljiv. Slovenija se mora v času predsedovanja zavzemati za dosego soglasja med državami članicami za izboljšanje predloga.

Ministrstvo, odgovorno za vodenje evropske razprave o emisijah CO2 iz vozil je Ministrstvo za promet.

Povezave:
– spletna stran Evropske komisije z besedilom predloga

Kakovost goriv

V januarju 2007 je Evropska komisija v okviru predloga spremembe evropske smernice o kakovosti goriv predlagala obvezno poročanje in spremljanje življenskega cikla emisij toplogrednih plinov iz transportnih goriv ter obvezen cilj 10 % zmanjšanja emisij goriv med leti 2011 in 2020.
Prav tako je v okviru podnebno – energetskega paketa predlagala nove trajnostne kriterije za goriva. Slovenija lahko v času svojega predsedovanja doseže dogovor z Evropskim parlamentom o prvem branju smernice o kakovosti goriv.

Ministrstvo, odgovorno za vodenje razprave o kakovosti goriv je Ministrstvo za okolje in prostor.

Povezave:
– spletna stran Evropske komisije:

Evropske NVO, ki delujejo na področju podnebja

Projekt finančno podpira Urad vlade RS za komuniciranje.

urad za informiranje-logo

Slovenija je s 1. majem 2004 postala članica Evropske unije. Ta projekt je prejel finančno podporo programa, s katerim želi slovenska vlada prispevati k obveščenosti, razumevanju in javni razpravi o članstvu v EU ter o vseh posledicah članstva za življenje slovenskih državljanov in državljank. Program obveščanja izvaja Urad vlade za informiranje.