Podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, so največja grožnja, s katero se sooča naš planet. Dejstvo, ki se ga zaveda le malo ljudi, je, da smo za določen del spreminjanja podnebja krivi ljudje. Naš planet se segreva, ker v ozračje izpuščamo velike količine plinov, ki zadržujejo sončno toploto. Ti plini nastajajo pri zgorevanju velikih količin premoga, nafte in plina, pa tudi z industrijskim kmetijstvom in sečnjo velikih gozdov. Preprečevanje podnebnih sprememb se zato začne s spreminjanjem naših navad. Potrebujemo korenito spremembo našega ravnanja z energijo in odpadki ter kmetovanja. Slovenska javnost ni dobro ozaveščena o nevarnosti spreminjajočega se podnebja, še manj pa o tem, kaj moramo sami storiti, da se lotimo izziva. Skozi kampanjo Spreminjam navade, ne pa podnebja! smo želeli slovenski javnosti prenesti sporočilo, da je spreminjanje podnebja resen izziv, ki ga moramo reševati skozi spreminjanje svojih navad.

Ker pa je spreminjanje navad ljudi pogosto pogojeno z obstojem primernih politik in ukprepov, smo želeli skozi kampanjo doseči tudi slovenske in evropske politike. Slovenskim politikom smo želeli prenesti sporočilo, da je spreminjanje podnebja prioritetno področje za EU in da moramo kot državljani EU tudi mi pripomoči k temu, da EU obdrži in ojača svojo vodilno vlogo na tem področju v prihajajočih letih.

Splošni cilj projekta je bil ozavestiti in informirati javnost o podnebnih spremembah, njihovih vzrokih in rešitvah ter skozi javnost vzpostaviti politični pritisk na slovensko vlado za povečano dejavnost Slovenije v boju proti spreminjanju podnebja.

V sklopu projekta so potekale naslednje dejavnosti:

– razstava: Postavljena je bila razstava o spreminjanju podnebja z naslednjimi vsebinami: vzroki za spreminjanje podnebja, učinki spreminjanja podnebja, rešitve problema, kaj lahko jaz naredim za reševanje problema, kako se bojuje EU in stanje v Sloveniji. Razstava je gostovala v osmih slovenskih mestih ter na dveh festivalih. Oglej si virtualno razstavo!

– peticija: Razstavo je spremljalo podpisovanje peticije, s katero so prebivalci Slovenije pozvali slovensko vlado, da naj se aktivneje posveti izzivu spreminjanja podnebja.

– letak: Poleg peticije je bil pripravljen še letak, ki je na kratko mimoidočim povzel izziv spreminjajočega se podnebja ter kaj lahko oni naredijo za rešitev problema.

– konferenca Kam po Kjotu?: Konferenca je bila pripravljena z namenom, da se razprava o obdobju po prvem kjotskem obdobju spodbudi tudi v Sloveniji in se tako država kot zainteresirana in širša javnost pripravijo na aktivno sodelovanje v njej. Program konference:
Lidija Živčič, Fokus društvo za sonaraven razvoj: Spreminjam navade, ne pa podnebja! in Evropska politika za podnebje
dr. Lučka Kajfež-Bogataj, članica IPCC: Ugotovitve IPCC o posledicah podnebnih sprememb in zmanjševanju emisij TGP za stabilizacijo podnebja
mag. Gregor Golja, Ekološki sklad RS: Dejavnosti Eko-sklada
Zapisnik konference Kam po Kjotu?

– brošura Spreminjanje podnebja – Povzetek znanstvenih ugotovitev in političnih ukrepov

– brošura Spreminjam navade, ne pa podnebja!

Slovarček podnebnih izrazov

 

Projekt Spreminjam navade, ne pa podnebja! so finančno podprli:

Evropska komisija – Direktorat za izobraževanje in kulturo / European Commission – DG Education and Culture

Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske, podpora iz programa MATRA KAP

Urad vlade RS za informiranje

Mestna občina Koper

Ekološki sklad Republike Slovenije