Tlakovanje poti do Kopenhagna

 

V decembru 2007 so svetovne vlade sprejele t.i. Bali Roadmap, katerega namen je voditi proti globalnemu dogovoru za boj proti spreminjanju podnebja po izteku prvega kjotskega obdobja (t.i. post 2012). Ta svetovni dogovor mora biti sprejet v decembru 2009 na srečanju svetovnih vlad v Kopenhagnu.

Pred srečanjem v Kopenhagnu bo potekalo še nekaj pomembnih srečanj tako v okviru UNFCCC procesa, kot tudi v okviru EU. Na teh srečanjih bodo odločevalci oblikovali stališča, zato je pomembno vplivanje.

Evropa je sicer delno izgubila vodilno vlogo v svetovnih pogajanjih, vendar pa ima kljub temu še vedno velik vpliv na izid pogajanj. Ker Slovenija kot članica EU sooblikuje stališča EU je izjemno pomembno zagotoviti, da Slovenija promovira ambiciozna stališča.

Focus društvo zato v letu 2009 izvaja projekt Tlakovanje poti do Kopenhagna. Namen projekta je graditi podporo za ambiciozen globalni podnebni dogovor v Kopenhagnu skozi ustvarjanje političnega pritiska in informiranje javnosti.

Za doseganje namena projekt zasleduje naslednje specifične cilje:
– pripraviti informacije o podnebnih pogovorih (post 2012) za javnost in odločevalce
– oblikovati stališča do zadev v zvezi s post 2012
– promovirati stališča med odločevalci in jih uporabiti kot prispevek v evropske razprave o post 2012
– ustvariti politični pritisk skozi redne opozorilne akcije, informiranje javnosti in lobiranje odločevalcev
– sodelovati na ključnih dogodkih post 2012 procesa
– obveščati širšo javnost o napredku pogajanj in obenem promovirati ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na osebni ravni

Ključne ciljne skupine projekta so javnost, odločevalci in nevladne organizacije. Javnost je naslovljena skozi informacije o procesu sprejemanja svetovnega podnebnega dogovora in promocijo praktičnih nasvetov. Odločevalce projekt naslavlja skozi predstavitev stališč v zvezi s podnebnim dogovorom in lobiranje za ambiciozen dogovor. Nevladne organizacije (NVO) projekt naslavlja skozi informiranje o procesu sklepanja podnebnega dogovora in spodbujanje za vključevanje v akcijo. Sekundarna ciljna skupina projekta so mediji.

Ker je težišče projekta postavljeno na oblikovanje podnebnih stališč in njihovo promocijo, znotraj projekta komuniciramo z evropskimi mrežami, kot so Climate Action Network Europe (CAN E), Friends of the Earth Europe (FoEE), WWF, Greenpeace ali Agree.net. Na slovenski ravni sodelujemo sodelovali predvsem s članicami Okoljskega centra ter glede na interes še z ostalimi NVO, kot so Greenpeace in Sloga.

Projekt je podprt s strani Urada vlade RS za komuniciranje in Ministrstva za okolje in prostor.

MOP-stari logo

urad za informiranje-logo

Slovenija je s 1. majem 2004 postala članica Evropske unije. Ta izdelek je prejel finančno podporo programa, s katerim želi slovenska vlada prispevati k obveščenosti, razumevanju in javni razpravi o članstvu v EU ter o vseh posledicah članstva za življenje slovenskih državljanov in državljank. Program obveščanja izvaja Urad Vlade RS za komuniciranje.

Ta stran izraža mnenje avtorja in ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.