Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in bo trajal do oktobra 2020, ozavešča različne kroge javnosti o pomenu in vlogi mednarodnega razvojnega sodelovanja, mednarodni humanitarni pomoči ter globalnem učenju. Hkrati ozavešča o ciljih trajnostnega razvoja, opozarja na njihovo uresničevanje in vlogo države ter posameznika pri tem.

Konzorcij, v katerega je združenih 20 nevladnih organizacij, bo ozaveščevalne in zagovorniške aktivnosti izvedel z inovativnimi pristopi (npr. sodelovanje v Tednu vseživljenjskega učenja in Tednu globalnega učenja, priprava gradiv in Moodle e-delavnic za izobraževalce, izvedba geolov aktivnosti)   in na kreativen način (Instagram kampanja, blogi, Slogopis), vse z namenom naslavljanja novih krogov ljudi.

V konzorciju smo združeni Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Mirovni inštitut, Humanitarno drušvo ADRA Slovenija, Umanotera, Društvo Focus, Amnesty International Slovenije, Društvo za združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Pravno informacijski center – PIC, Zavod Povod, Slovenska karitas, Slovenska filantropija, Ekvilib inštitut, Zavod Tri in platforma SLOGA.

Novičniki s področja globalnega učenja.

Prvi blog.