Trenutno v Sloveniji emisije toplogrednih plinov, ki so povzročitelji podnebnih sprememb, kljub raznim ukrepom še vedno naraščajo. Predvsem očitna je rast emisij na področju prometa, kjer obstaja veliko pomanjkanje učinkovitih ukrepov. Eden od razlogov za takšno stanje je v tem, da državljani in državljanke Slovenije kot najbolj priljubljeno prevozno sredstvo vidijo osebni avtomobil in z njim povezano gradnjo avtocest.

Ker je potrebno takšno prepričanje spremeniti, želimo skozi projekt Trajnostno mobilni! narediti enega od prvih korakov za spremembo dojemanja mobilnosti. Namen projekta Trajnostno mobilni! je vplivati na spremembo dojemanja ljudi na področju mobilnosti in sicer od dojemanja avtomobila kot najboljše oblike mobilnosti k sprejemanju drugih, bolj trajnostnih oblik mobilnosti (javni prevoz, kolesarjenje, intermodalnost).

trajnostno mobilni3 trajnostno mobilni2 trajnostno mobilni1

V okviru projekta bo izdelano vsebinsko ozadje trajnostne mobilnosti, na podlagi katerega bo izdelana komunikacijska strategija za kampanjo, ki bo v šestih slovenskih mestih voznike opozarjala, da avtomobil ni edina oblika mobilnosti. Spletna stran o trajnostni mobilnosti je prav tako rezultat omenjenega projekta.

Projekt se delno financira iz lastnih sredstev Fokusa, predvsem pa ga finančno podpirata Ministrstvo za okolje in prostor in Swedish NGO Secretariat for Acid Rain.

MOP-stari logo