Usposabljanje učiteljev osnovnih šol na temo učinkovite rabe energije

Ključne aktivnosti projekta:

  • pripravljena predavanja in skripta Varčno z energijo
  • izvedeni 3 seminarji za učiteljice in učitelje osnovnih šol na temo URE
  • skupno 105 prijavljenih na seminarje, 95 udeležencev seminarjev
  • vzpostavljena spletna platforma v obliki spletne učilnice Varčujmo z energijo na portalu sio.si

V sklopu pripravljenih gradiv in seminarjev smo obdelali pojme, povezane z energijo, govorili o vplivu in posledicah proizvodnje/rabe energije na planetarni sistem, se dotaknili problematike podnebnih sprememb ter pomena izobraževanja na področju učinkovite rabe energije in trajnostnega razvoja. Nadalje smo ugotavljali kakšni so potenciali OVE in URE v Sloveniji, kakšne so obstoječe tehnologije OVE in URE ter koliko energije porabimo v stavbah. Pozabavali smo se z merjenjem porabe energije, ukrepi za učinkovito rabo energije ter najbolj pomembno, kako vključevati tematiko učinkovite rabe energije pri pouku v osnovnih šolah. V tem delu smo se osredotočili na pregled obstoječih gradiv, projektov in dobrih praks za uporabo pri pouku ter prikazali inovativne didaktične modele in pristope za poučevanje o URE pri pouku.

Skripta za osnovnošolske učitelje: Varčno z energijo

 

Trajanje: februar – oktober 2015

Partnerji: Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (povezava)

Financiranje: Projekt je bil financiran s strani Ministrstva za okolje in prostor