Zloženka  Vsi v enega, eden za vse!  je dostopna  tukaj.

Zaradi degradiranega sektorja javnega prevoza je avtomobil v Sloveniji bolj nuja kot izbira. Velik del avtomobilskega prometa nastaja zaradi prevoza v službo in domov. V avtomobilih, s katerimi se ljudje prevažajo v službo, sedi povprečno 1,2 potnika, kar kaže na izredno neučinkovitost.

Ker je izboljšanje stanja v javnem potniškem prometu dolgoročna naloga, ki trenutno v Sloveniji nima zadostne politične podpore, se opisanemu v veliki meri ni mogoče izogniti. Zato želimo spodbuditi vsaj učinkovitejšo rabo energije v avtomobilskem prometu, ki nastane zaradi vožnje na delovno mesto.

Ko brez avtomobila ne gre

Kot je že bilo omenjeno, je raba avtomobila v Sloveniji pogosto nuja, saj je javni potniški prevoz nekakovosten ali ga ponekod celo ni. Kljub temu da uporabljamo avtomobil, pa lahko še vedno prispevamo k varnejšemu podnebju in zmanjšanju stroškov. Ključni korak je povečanje učinkovitosti rabe avtomobila. Učinkovito rabo avtomobila je mogoče zagotoviti na več načinov, in spodaj so predstavljeni trije.

Prvi predstavljeni način je boljše izkoriščanje prostora v avtomobilu. Skupen prevoz vsaj dveh ali še več potnikov – t. i. carpooling – pomembno prispeva k zmanjšanju emisij in stroškov. Drugi način je učinkovita vožnja avtomobila, ki jo lahko dosežemo s spremembo nekaj preprostih navad pri vožnji. Tretji način je raba učinkovitejših vozil, ki na 100 km porabijo 4 litre goriva ali celo manj.

Avtomobil spreminja podnebje

Zgorevanje velikih količin nafte precej prispeva k nastanku čezmernih količin toplogrednih plinov, ki zadržujejo sončno toploto in s tem segrevajo naš planet ter spreminjajo podnebje. Podnebne spremembe s številnimi neprijetnimi posledicami, kot so nevihte s točo, suše ali vročinski valovi, čutimo že sedaj, v prihodnosti pa bodo še veliko izrazitejše.

V Sloveniji emisije iz prometa trenutno naraščajo najhitreje in težko jih je obvladati. Promet povzroča okvirno 20 % vseh slovenskih emisij toplogrednih plinov. Povečana potreba po mobilnosti ter zmanjšana kakovost javnega potniškega prometa pripomoreta k temu, da cestni promet v Sloveniji narašča po letni stopnji 3 do 4 % in več kot 83 % potniških kilometrov v Sloveniji je narejenih z avtomobilom. Samo iz okolice Ljubljane se dnevno opravi skoraj 350 000 potovanj, od tega le slabih 9 % s sredstvi javnega potniškega prometa.

Promet razen k spreminjanju podnebja prispeva k številnim drugim nezaželenim stranskim učinkom, kot so nesreče, zastoji, hrup, preostali izpušni plini ali uničenje okolja. Spodnja tabelica prikazuje, zakaj je avtomobil netrajnostna oblika prevoza:

Primerjava različnih oblik prevoza in osebnega avtomobila z okoljskega vidika pri enakem potovanju z enakim številom ljudi na kilometer. Osnova = 100 (osebni avtomobil)

avto bus kolo letalo vlak
Zasedanje prostora 100 10 8 1 6
Osnovna poraba energije 100 30 0 405 30
CO2 100 29 0 420 30
NOx 100 60 0 1900 27
Ogljikovodiki 100 54 0 930 14
CO 100 60 0 1670 20
Onesnaženje zraka 100 60 0 1670 20
Tveganje nezgod 100 9 2 12 3

Vir: povzeto po publikaciji Kolesarjenje – za lepšo prihodnost mest (Ljubljanska kolesarska mreža in Evropska komisija)

Pusti, da te peljejo!

Če za primer vzamemo nekoga, ki ima do službe 20 km, in izračunamo, kolikšni so izpusti, ugotovimo, da ta oseba že samo s svojim prevozom v službo povzroči malo manj kot 2 toni CO2. Tako samo s prevozom v službo porabi svojo ‘kvoto’ emisij, ki bi mu bila dodeljena, če bi veljal sistem, da vsak prebivalec planeta dobi pravico do izpusta 2 ton CO2 v ozračje (kar je količina, ki jo je planet sposoben prenesti). Približen izračun pokaže, da bi se slovenske emisije CO2 iz prometa zmanjšale za nekaj manj kot 600 ton, če bi vsaj polovica ljudi, ki se vozijo v službo v Ljubljano, potovala z enim sopotnikom.

Poleg tega si je potrebno ogledati tudi stroške. Strošek prevoza v službo, ki je oddaljena 20 km, je samo za gorivo skoraj 1000 EUR letno. Ali ste kdaj poskusili sešteti še vse preostale stroške, povezane z avtomobilom? Ste jih poskusili primerjati z razpoložljivostjo oz. uporabnostjo avtomobila (izkušnje kažejo, da avtomobil uporabljamo kakšno uro na dan, preostanek dneva stoji na mestu in je nemobilen)? Kaj pa primerjava s stroški javnega prevoza?

Ker je javni prevoz ponekod nekonkurenčen avtomobilu, je morda potrebno razmisliti vsaj o sopotnikih. Že s tako preprostim ukrepom, kot je prevoz sopotnika, prepolovimo svoj vpliv na podnebje, da o stroških ne govorimo. Res je, da slovenski sistem povračila potnih stroškov ni ravno spodbuden za varčevanje pri avtomobilskem prevozu, vendar se splača premisliti, ali ni odgovornejše do vaših otrok potovati v službo skupaj z nekom, ki ima isto pot.

Kaj je »carpooling«?

Kadar javni prevoz ni kakovosten, je spodbujanje »carpoolinga« oz. povečanja zasedenosti avtomobila preprost in učinkovit ukrep za zmanjšanje števila avtomobilov in stroškov. »Carpooling« je zelo učinkovit ukrep predvsem za posamezna podjetja, katerih delavci prihajajo v službo ob istem času.

Obstaja več načinov »carpoolinga«. Eden je, da se lastnik avtomobila in sovoznik(i) vso pot peljejo skupaj (npr. kadar ima nekaj ljudi iz iste soseske isto pot v službo). Drugi razširjeni način je uporaba »carpooling« parkirišč – dva ali več voznikov se s svojimi avtomobili pripeljejo do neke točke (parkirišča) posamezno, nato pa pot nadaljujejo v enem avtomobilu. Ta način je primeren za potnike iz različnih naselij, ki od neke točke dalje potujejo po isti poti (npr. z obrobja mesta v središče mesta). Tretji pogost način je iskanje prevoza po potrebi – če npr. potuješ enkrat v eno mesto, drugič v drugo, si s pomočjo baze podatkov o voznikih, ki potujejo na določenih relacijah, poiščeš prevoz. V Sloveniji je takšna baza podatkov na voljo na www.prevoz.org.

Dlje z manj goriva

Poraba goriva ter z njo povezani toplogredni plini so delno odvisni tudi od načina vožnje. Tukaj je na voljo nekaj ukrepov, s katerimi lahko kljub uporabi avtomobila omejite svoj vpliv na okolje in zdravje.

Učinkovita vozila porabijo manj

Že nekaj let je na trgu mogoče zaslediti t. i. učinkovita vozila. Glavna odlika takšnih vozil je, da porabijo bistveno manj goriva za enako storitev kot preostala primerljiva vozila. Učinkovita vozila s 4 litri goriva ali manj prevozijo 100 km. Trenutno je v Sloveniji mogoče kupiti le nekatera učinkovita vozila, toda ponudba se nenehno širi.

Res je, da je cena učinkovitih vozil bistveno višja kot cena navadnih, toda izračuni za nekaj primerljivih vozil pokažejo, da se razlika, ki jo plačamo za višjo ceno, povrne v približno petih letih. Čeprav za vozilo plačamo več, je strošek goriva nižji, kar nam dolgoročno zmanjša stroške. Da o onesnaženju ne govorimo.

Poleg tega je danes za nakup okolju prijaznejšega avtomobila mogoče dobiti ugodna posojila. Ekološki sklad Republike Slovenije namreč ponuja ugodna posojila za okolju prijazne investicije, med katere sodi tudi nakup okolju prijaznejšega avtomobila. Za več informacij se obrnite na tel. 01/ 241 48 20 ali pojdite na http://www.ekosklad.si/

Razen na porabo goriva, moramo pri nakupu avtomobila biti pozorni še na naslednje:

• Pri normalnih voznih razmerah manjši motorji porabijo manj goriva kot veliki. Vedno se je pametno izogniti nakupu prevelikega vozila, ker so večja vozila tudi težja in imajo močnejše motorje, pa še parkirati jih je težko. Izberite najmanjši motor, ki ustreza vašim potrebam.

• Ročni menjalniki so ponavadi bolj varčni z gorivom kot avtomatski – ob predpostavki, da menjalnik pravilno uporabljate. Če kupite avtomatskega, naj ima čim več prestav.

• Pogon na vsa štiri kolesa omogoča dober prijem in zaviranje na težavnih terenih, toda teža in trenje dodatnih delov lahko povečata porabo goriva za 5 do 10% v primerjavi z vozilom s pogonom na dve kolesi. Kako pogosto boste potrebovali pogon na štiri kolesa in ali je to vredno dodatnih stroškov goriva v času, ko boste vi lastnik vozila?

Projekt Vsi v enega, eden za vse!

Osnovni namen projekta je spodbuditi učinkovito rabo energije v avtomobilskem prometu, ki nastaja zaradi prevoza v službo. Navedeni namen bo dosežen skozi pripravo informativno-ozaveščevalnega gradiva o učinkoviti rabi energije v avtomobilu, sodelovanjem s podjetji in predstavitev projekta javnosti preko medijev in spletnih strani.

Projekt finančno podpirata Ekološki sklad RS in Ministrstvo za okolje in prostor.

ekosklad-star logo

MOP-stari logo