Spletna stran projekta: http://zagovorniki-okolja.si/

 

Projekt je namenjen reševanju problema pomanjkanja kapacitet za učinkovito pravno varstvo okolja v podporo okoljskim nevladnim organizacijam. Razkropljenost in razpršeno znanje pravnikov ter drugih strokovnjakov bomo povezali v optimalno celoto – mrežo, preko katere se bo po vseh merilih bistveno povečala kapaciteta za pravno podporo varstvu okolja v javnem interesu. To bo prispevalo k širšemu pravnemu varstvu v konkretnih primerih, večjemu vlaganju pravnih sredstev okoljskih NVO in civilnih iniciativ, strokovno bolj kompetentnemu in učinkovitejšemu sodelovanju javnosti pri sprejemanju okoljskih odločitev in predpisov ter strokovno in dejansko utemeljenim zakonodajnim aktivnostim.

 

Financirano s strani programa Norway Grants

Norway Grants EEA Grants

 

Začetek: Junij 2014

Zaključek: November 2015

Kontakt: [email protected]

 

Partnerji:

PIC – Pravno-informacijski center nevladnih organizacij: http://pic.si/about/

IpoP – Inštitut za politike prostora: http://ipop.si/