Projekt Živa fakultetna stavba: Spreminjanje uporabniških navad za manjšo porabo energije je potekal na Filozofski fakulteti. Povezoval je strokovnjake, študente in podjetja z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti stavbe. Ključni inovativni vidik projekta je vključevanje uporabnikov stavbe v razvoj tehnoloških rešitev, ki spodbujajo varčno rabo energije. V sklopu projekta sta tako nastala mobilna aplikacija ter interaktivni informacijski sistem za prikazovanje informacij o porabi energije matične stavbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki so povezane z drugimi relevantnimi obvestili (prihodi avtobusov LPP, informacije o sistemu Bicikelj, vreme, nasveti za varčevanje).

Projekt je bil zasnovan izrazito interdisciplinarno. Študentje etnologije in kulturne antropologije, elektrotehnike, računalništva in informatike, psihologije ter grafičnega oblikovanja ob pomoči mentorjev razvijajo in v praksi preizkušajo inovativne tehnološko podprte metode, s katerimi uporabnike informirajo in jih spodbujajo k varčnim praksam. Poleg Univerze v Ljubljani in Filozofske fakultete sta v projekt vključeni tudi podjetje Metronik d.o.o. in Focus, društvo za sonaraven razvoj, financiran pa je iz programa ”Po kreativni poti do praktičnega znanja” Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.

Ozadje

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani je s celovito energetsko prenovo matične stavbe naredila velik korak v smeri učinkovitega delovanja. A tehnološka adaptacija stavbe je šele začetek. Projekt “Živa fakultetna stavba: Spreminjanje uporabniških navad za manjšo porabo energije” je zato povezal strokovnjake, študente in podjetja ter poskušal razširiti pozitivne učinke energetske prenove stavbe Filozofske fakultete.

Aktivnosti

Na primeru Filozofske fakultete UL je bila razvita metoda informiranja uporabnikov javnih stavb o njihovem vplivu na porabo energije. Glavni poudarek je bil na oblikovanju informacijskega sistema, prilagojenega različnim skupinam uporabnikov (študentje, profesorji, tehnični delavci idr.). Razvit je bil uporabniku prijazen interaktivni informacijski sistem za prenos suhoparnih in mnogokrat nerazumljivih informacij o porabi energije v objektu, ki se kot digitalni zaslon nahaja v prostorih Filozofske fakultete, kot aplikacija, poimenovana Zelena FF za pametne telefone, pa si ga je moč brezplačno prenesti iz spletne trgovine Google Play. Sistem prikazuje informacije o porabi energije stavbe Filozofske fakultete, ki so povezane z drugimi relevantnimi obvestili (prihodi avtobusov, informacije o sistemu Bicikelj), kar bo pripomoglo k dolgoročnejšemu zanimanju uporabnikov. Aplikacija vključuje tudi zanimivo interaktivno igro Eko izziv, v kateri odkrivate nenavadna dejstva o porabi energije na Filozofski fakulteti UL ter poskušate zmanjšati svoj ogljični odtis. S pomočjo besednih ugank, slik in zemljevidov je potrebno poiskati pomembne točke v stavbi in se spoprijeti z izzivi. Poleg tega, so bile po fakulteti v obliki nalepk nameščeni nasveti za varčno rabo energije in vode.

Ključni inovativni vidik projekta je vključevanje uporabnikov stavbe v razvoj tehnoloških rešitev. Vključeni so bili že med raziskavo in razvojem praktičnih rešitev, ki jih lahko zlahka implementiramo v drugih podobnih stavbah. Interdisciplinarni značaj skupine (pilotno sodelovanje humanistike in tehnike) zagotavlja uporabniku prijazno, sodobno in tehnično dovršeno rešitev, ki je zaradi svojih lastnosti (povečevanje energetske učinkovitosti, zadovoljstvo uporabnikov, učinkovit prenos informacij, možnost uporabe v različnih okoljih) zanimiva tudi v tržnem smislu.

Trajanje: februar 2015 – september 2015

Partnerji projekta:

  • Univerza v Ljubljani
  • Filozofska fakulteta UL
  • Metronik d.o.o.

Financiranje: Projekt je bil financiran iz programa ”Po kreativni poti do praktičnega znanja” Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.