Evropska investicijska banka (EIB), banka Evropske unije, je po obsegu posojil največji večstranski posojilodajalec na svetu. Čeprav je primarno območje delovanja EIB Evropa, pa je banka dejavna tudi izven EU, kjer vlaga v projekte, katerih cilj je spodbujanje trajnostne in vključujoče rasti v podporo ciljem zunanje politike EU. Posojila EIB izven EU predstavljajo okoli 10 odstotkov njenega celotnega obsega posojil, banka pa velja za pomemben instrument za podpiranje politik EU in oblikovanje okvira za razvojno sodelovanje. Zaradi naraščajočega vpliva EIB je postala izvedba temeljnih reform te institucije še toliko bolj pomembna, da bo lahko banka v največji možni meri služila interesom Evrope in njenih državljanov.

Publikacija Za bolj trajnostno, transparentno in odgovorno banko EU želi osvetliti nekatera odprta vprašanja, ki zadevajo poslovanje EIB, predvsem vprašanja transparentnosti, odgovornosti in davčne pravičnosti. Na drugi strani pa je cilj publikacije tudi izpostaviti vprašanja poslanstva javnega interesa te institucije, ki je financirana z javnimi sredstvi držav članic EU. V zadnjem delu publikacije je naveden sklop priporočil za preoblikovanje EIB v bolj trajnostno, transparentno in odgovorno institucijo.