TEMELJI ZA OKREPLJENE PODNEBNE AMBICIJE: Priložnosti in vrzeli v končnih različicah nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov

Poročilo z naslovom »TEMELJI ZA OKREPLJENE PODNEBNE AMBICIJE: Priložnosti in vrzeli v končnih različicah nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov« (PAVE THE WAY FOR INCREASED CLIMATE AMBITION : Opportunities and gaps in the final National Energy and Climate Plans) ocenjuje napredek …

[Gradivo za medije] Dolgoročne strategije, usklajene s Pariškim sporazumom, so najboljše smernice za gospodarsko okrevanje

V tem gradivu za medije so predstavljeni načini, na katere lahko svežnji za oživitev gospodarstva pripomorejo k pravočasnemu prehodu v nizkoogljična gospodarstva v Evropi. Poleg tega poročilo obravnava dolgoročno strategijo EU, usklajenost dolgoročne strategije EU in nacionalnih dolgoročnih strategij držav …

Climate and energy transition: the untapped potential of EU funds (»Podnebni in energetski prehod: neizkoriščeni potenciali sredstev Evropske unije«)

Za prehod v podnebno nevtralnost so potrebne dolgoročne naložbe v infrastrukturo čiste energije. Za trajnostno oživitev gospodarstva po sedanji krizi pa so ključnega pomena tako javne kot zasebne naložbe v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije. Vendar pa izsledki nove …

THE CLOCK IS TICKING! Insights into progress made by MemberStates sofar in improving their draft National Energyand ClimatePlans (NECPs)