Central European Youth Manifesto 2020

Young Europeans from four different central European countries joined a common project – “My Revolution”. Their goal is not just to discuss youth rights and youth participation, but to fill these words with life. They built a bridge from important milestones in the past – like the first EP elections in 1979 and the Fundamental Rights Charter in 2000 – to the present. They looked at the fundamental changes in the political landscape that brought down the Iron Curtain in 1989, which has been dividing Europe for several decades. They connected these moments of change in Europe’s recent history with [več ...]

20. 1. 2021|

Sredstva EU za zeleno okrevanje

Iz poročila z naslovom »Sredstva EU za zeleno okrevanje«, ki je bilo objavljeno pred zasedanjem Evropskega sveta o novem dolgoročnem proračunu EU, jasno izhaja, da bi lahko sredstva EU, če bi bila smotrno uporabljena, zagotovila tako zeleno okrevanje kot ambicioznejše podnebne ukrepe. Poročilo vključuje tudi konkretne predloge za Slovenijo

16. 7. 2020|

TEMELJI ZA OKREPLJENE PODNEBNE AMBICIJE: Priložnosti in vrzeli v končnih različicah nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov

Poročilo z naslovom »TEMELJI ZA OKREPLJENE PODNEBNE AMBICIJE: Priložnosti in vrzeli v končnih različicah nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov« (PAVE THE WAY FOR INCREASED CLIMATE AMBITION : Opportunities and gaps in the final National Energy and Climate Plans) ocenjuje napredek končnih različic NEPN v primerjavi z osnutki ter analizira priložnosti in vrzeli, ki izhajajo iz končnih verzij načrtov.

2. 6. 2020|

Vložek v deveti Pogovor o prihodnosti Slovenije

Slovenske okoljske nevladne organizacije Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Slovenski E Forum in Fokus društvo za sonaraven razvoj v devetem Pogovoru o prihodnosti Slovenije izpostavljajo svoja stališča o spreminjanju podnebja. 1. Podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, so največja grožnja, s katero se sooča naš planet. Čeprav prepogosto razumljeno kot okoljski problem, je spreminjanje podnebja vse bolj gospodarski in družbeni problem celo bolj kot okoljski. V Sloveniji podnebnih sprememb uradno ne štejemo med grožnje nacionalni varnosti, vendar so in bodo v prihodnosti še toliko bolj ogrožale varnost državljank in državljanov. Zato je potrebno spreminjanje podnebja politično pripoznati kot ne le [več ...]

14. 2. 2016|
Go to Top