Podaljševanje življenjske dobe ukrajinskim jedrskim reaktorjem: Čezmejna presoja vplivov na okolje in posvetovanja za državljane EU

Javna razgrnitev osnutka programa Republike Hrvaške za izkoriščanje ogljikovodokov na Jadranu – Pripombe in predlogi Focusa, društva za sonaraven razvoj