Slovenija je v predvolilnem času, v katerem se odpira prostor za razprave o prihodnosti Slovenije. Razen tega že dolgo časa razmišljamo, kako se izvleči iz različnih kriz, od finančne, do okoljske in moralne. Obe situaciji sovpadata tudi s prenovo Strategije razvoja Slovenije.

”Z razpravo ‘Dovolj količine, več kakovosti’ smo želeli izkoristiti trenutek, ki je več kot primeren, da se pogovarjamo o prihodnjih razvojnih usmeritvah naše države. Krize so pokazale, da po stari poti ne bomo prišli daleč, saj smo priča prevelikim družbenim neenakostim in okoljskim škodam, naša blaginja pa je v bistvu že pod udarom zaradi osredotočenosti na rast BDP,” pojasnjuje Živa Gobbo, predsednica društva Focus.

V odziv na današnje razvojne izzive je Dušan Semolič iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije izpostavil, da so delovna mesta pomembna, ampak da ni vseeno kakšna so delovna mesta. Potrebujemo kakovostna in varna delovna mesta, predvsem za mlade. Matjaž Hanžek, bivši Varuh človekovih pravic, je opozoril, da imamo danes rast brez zaposlitve, saj nezaposlenost ostaja visoka, kljub rasti BDP. Posebej je izpostavil pomen zaposlovanja v javnem sektorju.

Mag. Marjana Dermelj iz Službe vlade za razvoj in evropske zadeve je poudarila, da moramo zasledovati cilj absolutne prekinitve povezave med gospodarsko rastjo in rabo surovin, saj nam surovin že močno primanjkuje. Ta cilj bi po mnenju dr. Aleksandra Kešeljeviča iz Ekonomske fakultete v Ljubljani lažje dosegli, če bi izvedli celovito javnofinančno reformo v smeri davčne razbremenitve dela in večje obremenitve rabe naravnih virov. Dr. Kešeljevič je izpostavil tudi vprašanje o tem, kdo bo plačal za gospodarsko rast, saj ljudje več niso pripravljeni podpirati tega, da javni denar plačuje za krizo, ki jo je povzročil finančni sektor.

Dr. Luka Omladič iz Filozofske fakultete v Ljubljani je ocenil, da se je zaupanje, da bo kapitalizem reševal vse probleme, izkazalo za napačno, zato je potrebno trenutek izkoristiti za korenite spremembe. Ne smemo zagovarjati ohranitev današnjih razmerij v zeleni barvi, temveč celovite spremembe.

V predstavitvi pogledov strank na razvojne izzive Slovenije se je kot ključni razvojni izziv izrisalo ustvarjanje kakovostnih delovnih mest, predvsem v sektorjih, ki lahko obenem pomagajo varovati okolje, kot na primer energetska obnova stavb ali raba lesa. Skoraj vse stranke so izpostavile tudi povečanje učinkovitosti delovanja države in s tem tudi znižanje stroškov v javnem sektorju, vendar pa nobena od prisotnih strank ni prepoznala potenciala učinkovite rabe energije v javnem sektorju kot načina za zmanjšanje stroškov.  

Kot pogosta prihodnja usmeritev je bilo izpostavljeno povečano sodelovanje med različnimi deležniki – politiko, stroko, civilno družbo in znanostjo. Skozi razpravo se sicer ni pokazalo, da bi vsaj med političnimi strankami sodelovanje kmalu postalo realnost, vendar pa se je pokazalo nekaj tem, kjer bi bilo možno nadstrankarsko sodelovanje (npr. zelena delovna mesta, energetska obnova stavb, izraba lesa, prehranska in energetska samooskrba).

sporočilo za javnost v PDF obliki

vsebinsko ozadje dogodka

***

KONTAKT:
Živa Gobbo, predsednica in vodja programa Globalna odgovornost in potrošnja, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected],  041 872 473
Lidija Živčič, strokovna vodja, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected],  0590 71 326


Opombe
[1] Focus, društvo za sonaraven razvoj, je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki od 2003 deluje na področju podnebnih sprememb. Od leta 2009 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od 2008 pa izpolnjuje kriterije Standarda kakovosti za NVO. Društvo Focus osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in potrošnja. S svojim delom in zgledom želijo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.
[2] Razpravo ‘Dovolj količine, več kakovosti’  je v okviru projekta Dovolj! sofinanciral Urad vlade za komuniciranje.