Poročilo “A Critical Assessment of Energy Markets” (Kritična ocena energetskih trgov), ki ga je pripravila organizacija agree.net, mreža okoljskih nevladnih organizacij iz srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope, ocenjuje trenutne pogoje na energetskih trgih Bolgarije, Češke, Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije.

Glaven zaključek poročila je, da so kljub desetletju reform energetskih trgov v EU, učinki za konkurenčnost in varovanje okolja neznatni. agree.net zato poziva k močnejši politični volji za učinkovito implementacijo obtoječe zakonodaje ter za zavezo za nadaljnje korake za izboljšanje konkurenčnosti in zmanjšanje vplivov energije na okolje.

Poročilo je izšlo tik pred Svetom za promet, telekomunikacije in energijo, ki bo 28. februarja 2008, kjer bo med ministri potekala orientacijska raprava o notranjem trgu plina in električne energije. S tem je želel agree.net ministre in Evropsko komisijo opozoriti na počasen napredek pri odpiranju energetskih trgov EU, potrebo po izboljšanju izvajanja zakonodaje in novi, bolj učinkoviti ureditvi nekaterih področij.

Poročilo ugotavlja, da so največji problemi v državah, ki so bile zajete v študijo, naslednji:

•  naraščanje oligopolov: V državah prevladujejo energetska podjetja v lasti države, ki jih le-te vidijo kot svoje nacionalne šampione; če pa pride do privatizacije, se pogosto zgodi, da jih kupijo kateri od evropskih velikanov (E.ON, RWE, EDF);

•  neprimerna regulativa: Neučinkovito ločevanje proizvodnje od distribucije (t.i.unbundling) ter šibkost in pomanjkanje neodvisnosti regulatorjev vodijo v neprimerno regulacijo energetskih trgov. Podporne sheme za obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije so omejene ali pa jih celo ni.

•  napačne cene: Dolgoročne pogodbe o zagotovljenem odkupu ter politično upravljanje s cenami v prodaji vodijo v stroškovno neučinkovitost.

•  okoljska neučinkovitost: Možnosti za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije na splošno niso izkoriščene, kar je izgubljena priložnost za boj proti spreminjanju podnebja in povečanje varnosti oskrbe z energijo.

Poročilo ugotavlja, da je poleg učinkovite liberalizacije in privatizacije energetskih trgov, ki bi morala prinesti koristi za potrošnike ter okolje, za varovanje podnebja nujno potreben tudi ambiciozen podnebno-energetski paket, ki vključuje učinkovito shemo za trgovanje z emisijami, ter postavitev energetske učinkovitosti v središče razprav o podnebni in energetski varnosti.
 
Ada Amon, direktorica organizacije Energia Klub iz Budimpešte poudarja: “Politična odločnost za nadaljevanje z reformami je nujna. Šibki kompromisi ne bodo popravili neučinkovitosti energetskih trgov. Če ne oblikujemo kakovostnega podnebno-energetskega paketa sedaj, bomo kmalu morali oblikovati nov paket, da bi z njim odgovorili na podnebne in energetske izzive. Slab paket bo ogrozil koristi, ki bi jih paket lahko prinesel za uporabnike, razen tega pa ne bo prišlo do potrebnega zmanjšanja emisij.”

Lidija Živčič, predsednica Focus društva za sonaraven razvoj iz Ljubljane pravi: “Trgovanje z emisijami do sedaj ni prineslo zaželenih rezultatov za zaščito podnebja, saj je imelo boljši vpliv na zaščito dobičkov podjetij. Čeprav naj bi na stroškovno učinkovit način pomagalo zmanjšati izpuste podjetij, je bilo učinkovito orodje za državno podporo podjetjem. Omejitev izpustov na ravni EU in popolna avkcija emisijskih kuponov lahko izboljšata delovanje sistema v prihodnosti.”

Petr Holub, energetski strokovnjak iz češke organizacije Hnutí Duha pravi: “Energetska učinkovitost je izjemno nepriljubljena med odločevalci, čeprav ima največji potencial za varovanje podnebja in zagotavljanje varnosti oskrbe z energijo. Navada odločevalcev, da energetsko učinkovitost potisnejo na rob energetskih strategij, se mora spremeniti nemudoma. V srednji in vzhodni Evropi je to področje izjemno zanimivo, saj so države še daleč za učinkovitostjo v ostalih delih EU.”

Kontakti:
Madžarska: Ada Amon, Energia Klub, + 36 1 411 35 24, [email protected]
Slovenija: Lidija Živčič, Focus društov za sonaraven razvoj, 041 291091, [email protected]

Opombe

1. agree.net (Actions for Green Renewable and Efficient Energy) je mreža okoljskih nevladnih organizacij iz srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope, ki delujejo za varčno rabo energije, trajnostno energijo in zaščito podnebja. Focus društvo za sonaraven razvoj je slovenski član mreže.

2. Poročilo je na voljo v angleškem jeziku na: www.agreenet.info/market