Predlog Evropske komisije ni skladen s priporočili znanstvene skupnosti, niti z analizami Komisije, ki ugotavljajo, da hitro podnebno ukrepanje prinaša večkratne koristi”, danes objavljeno Belo knjigo komentira Barbara Kvac iz Focusa, društva za sonaraven razvoj [2]. “Če želi spoštovati svojo mednarodno obljubo, mora EU sprejeti ambiciozne in zavezujoče cilje za zmanjšanje emisij, obnovljive vire energije in energetske prihranke. Na žalost predlogu takšna ambicioznost manjka.”

“Ob vedno hujših posledicah podnebnih sprememb, tako na globalni ravni kot v Evropi, je zniževanje podnebne ambicije EU nepredstavljivo”, dodaja Kvacova. “Šibek cilj za obnovljive vire energije vlagateljem ne bo prinesel gotovosti, ki je potrebna za zagon zelenega gospodarstva, ustvarjanje delovnih mest in zmanjševanje stroškov prehoda v nizkoogljično družbo.”

Društvo Focus se pridružuje pozivu evropskih nevladnih organizacij voditeljem držav članic, da predlog Komisije izboljšajo z ambicijo, ki je nujno potrebna za preprečitev katastrofalnih podnebnih sprememb. Društvo Focus poziva k sprejemu zavezujočih ciljev, in sicer: 55 % zmanjšanje emisij, 45 % obnvljivih virov energije in 40 % eneregtskih prihrankov do leta 2030.

Po mnenju društva Focus je prav tako je neprepričljiv zakonodajni predlog Komisije za izboljšanje delovanja evropske sheme trgovanja z emisijami (ETS). “Predlagan mehanizem ‘rezerve za stabilnost ogljičnega trga’ sam po sebi ne bo vzpostavil zaupanja v ogljični trg. Evropska komisija bi morala predlagati trajni umik presežka emisijskih kuponov s trga in strožje cilje zmanjšanja emisij do leta 2030“, dodajajo v društvu Focus [3].

***

KONTAKT:

Barbara Kvac, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 059 071 325

OPOMBE:

[1] 40 % cilj zmanjšanja emisij izhaja iz poročila IPCC iz leta 2007, ki predvideva, da bodo emisije na globalni ravni najvišje vrednosti dosegle do leta 2015 ter da se bodo globalne emisije do leta 2020 znižale na 44 Gt CO2 ekv. Ta dva pogoja ne bosta dosežena – UNEP ocenjuje, da bodo v primeru najboljšega scenarija emisije v letu 2020 52 Gt CO2 ekv. Za omejitev dviga temperature pod 2 °C UNEP predlaga bolj ambiciozno pot zmanjševanja emisij po letu 2020, ki bo v skladu z zgornjo mejo cilja znižanja emisij za 80 – 95 % do leta 2015. 40 % cilj zmanjšanja emisij do leta 2030 pomeni zasledovanje le 80 % znižanja emisij do leta 2050 v EU.

[2] Nizkoogljični kažipot Evropske komisije: ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm‎;

Analiza ocene učinkov Bele knjige za 2030 Wuppertal Institute-a: http://wupperinst.org/en/publications/details/wi/a/s/ad/2469/

[3] Več o predlogu najdete tukaj.