Podnebne spremembe niso zgolj okoljski problem, temveč tudi razvojni in družbeni. Slednja vidika sta v naših razpravah pogostokrat zanemarjena, a ravno primerno razumevanje in naslavljanje povezanosti podnebnih sprememb z globalnimi razvojnimi izzivi in vplivi načina življenja bogatih na države v razvoju je ključ do učinkovitega reševanja problema. Ker imajo pri komuniciranju teh tematik mediji izjemno pomembno vlogo, je bistveno, da komunicirajo vse vidike podnebnega izziva, tudi z razvojno komponento ter vpliv naših dejanj na države v razvoju.

S predstavniki medijev zato želimo razpravljati o razsežnostih podnebnih sprememb, medsebojni povezanosti reševanja podnebnih sprememb in razvojnih izzivov, načinih komuniciranja tematike ter vlogi medijev pri tem.

Seminar, ki ga v okviru projektov S Slogo(m) do učinkovitega razvojnega sodelovanja in Plan B za Slovenijo, Pobuda za trajnostni razvoj, organiziramo Focus, društvo za sonaraven razvoj, in Sloga, Platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, bo potekal v angleškem jeziku. Program bo na naši spletni strani na voljo v kratkem. Med odmorom pa bo za udeležence seminarja organizirana tudi pogostitev.

Udeležba je brezplačna, prosimo vas le, da zaradi omejenega števila udeležencev svojo prisotnost do 23. septembra potrdite na tel. 0590 71 326 ali z e-mailom na [email protected] ali [email protected]. Na teh naslovih smo dosegljivi tudi za vse dodatne informacije.