Marsikdo meni, da je govorjenje o spreminjanju podnebja le prehodna modna muha. Trenutna pozornost, ki jo posvečamo problemu, je morda res le modna muha, a vendar ostaja dejstvo, da je spremenjeno podnebje danost, s katero se moramo naučiti živeti. Spreminjanju podnebja se ne moremo več izogniti, lahko pa še poskušamo preprečiti najbolj katastrofalne posledice.

Čeprav majhna, je Slovenija tako del problema kot rešitve. Zato moramo oblikovati svojo strategijo soočanja s spremenjenimi podnebnimi razmerami in preprečevanja vsaj najhujših posledic. Za učinkovit boj proti podnebnim spremembam bodo v prihodnje potrebni bolj ambiciozni cilji, ki bodo pokrivali vse sektorje in vse stopnje odločanja.

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s Focus društvom za sonaraven razvoj v serijo delavnic odpira proces priprave izhodišč za podnebno strategijo Slovenije za obdobje po izteku prvega kjotskega obdobja (t. j. po letu 2012). V okviru tega procesa vas vabimo na serijo delavnic, ki bodo potekale po naslednjem razporedu:

· ponedeljek, 18. junij 2007, med 13. in 17. uro: Podnebje in kmetijstvo ter gozdarstvo
otvoritveni nagovor: mag. Radovan Tavzes, Ministrstvo za okolje in prostor
sogovornika:
mag. Jani Turk, Ministrstvo za okolje in prostor
predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
· sreda, 20. junij 2007, med 13. in 17. uro: Podnebje in promet
otvoritveni nagovor: mag. Radovan Tavzes, Ministrstvo za okolje in prostor
sogovornika:
Matej Gasperič, Ministrstvo za okolje in prostor
dr. Fedor Černe, Ministrstvo za promet
· četrtek, 21. junij 2007, med 12. in 16. uro: Podnebje in energija
sogovornika:
mag. Radovan Tavzes, Ministrstvo za okolje in prostor
Franc Jevšek, Ministrstvo za gospodarstvo
Razen uvodnih nagovorov želimo na delavnicah skozi moderiran proces izpostaviti poglede različnih deležnikov o boju proti spreminjanju podnebja v prihodnje. Delo bomo zastavili v treh smereh: preprečevanje, prilagajanje in iskanje rešitev izven okvirjev.

Vse delavnice bodo potekale v veliki sejni sobi Ministrstva za okolje in prostor na Dunajski 48. Udeležba je brezplačna in lahko se udeležite ene ali več delavnic. Prijave zbiramo na [email protected] ali 040 722 149 in sicer najkasneje do enega dneva pred posamezno delavnico.

Prijazno vabljeni!

Izvedbo serije delavnic omogoča Ministrstvo za okolje in prostor, delavnico Podnebje in energija pa v okviru projekta Energija za Evropo finančno podpira še Urad vlade za komuniciranje.

MOP.jpg

skupajEU.jpg

Slovenija je s 1. majem 2004 postala članica Evropske unije. Ta razprava je prejela finančno podporo programa, s katerim želi slovenska vlada prispevati k obveščenosti, razumevanju in javni razpravi o članstvu v EU ter o vseh posledicah članstva za življenje slovenskih državljanov in državljank. Program obveščanja izvaja Urad vlade za komuniciranje.

Vaša vprašanja so vedno dobrodošla na evrofonu 080 2002, v evronabiralniku, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, na elektronskem naslovu [email protected] in na domači strani http://evropa.gov.si, kjer so vam na voljo tudi informacije.