Očitno g. Tot ob tej izjavi še ni bil seznanjen s potekom neformalnega zasedanja okoljskih ministrov v danskem Horsensu, kjer so se ministri, predstavniki industrije in Evropske komisije strinjali, da je evropska shema trgovanja z emisijami (ETS) najpomembnejši del evropske podnebne politike, ki pa  se trenutno sooča s problemi (med njimi je najpomembnejši problem prevelika ponudba emisijskih kuponov na trgu in posledično nizka cena, ki ne spodbuja vlaganj v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov). Ob zaključku ministrske razprave je evropska komisarka za podnebno ukrepanje Connie Hedegaard v izjavi za medije povedala, da bo Komisija že v tem letu predlagala spremembe pravil o avkcioniranju emisijskih kuponov, ki bodo naslovili pomanjkljivosti sheme (t.j. problem nizke cene).

Za evropsko podnebno politiko in doseganje zastavljenih ciljev o prehodu v nizkoogljično družbo je to sicer zelo dobra novica, za Simona Tota in donosnost investicije v TEŠ 6 pa je ta novica precej slaba!


Opomba:
[1] “V TEŠ nameravajo izpolniti vse pogoje vlade, ne bodo pa podpisali dokumenta o prihranku sto milijonov evrov. »Imamo napoved podpisa pogodbe za dolgoročno dobavo premoga po ceni 2,25 evra na gigadžul. Donosnost ni težava, predvsem ob napovedih nizkih cen ogljikovega dioksida do leta 2020. Zaveze za prihranek sto milijonov evrov pa ne moremo podpisati, čeprav si prizadevamo za čim večje prihranke,« pravi Simon Tot, direktor TEŠ” (Delo, 19. april 2012).

***

Na sramotilnem stebru želimo izpostaviti posameznike, podjetja, institucije ali organizacije, ki s svojim delovanjem na kakršen koli način škodujejo okolju. S tem ne želimo žaliti nikogar; želimo le spodbuditi k okolju in družbi bolj odgovornemu ravnanju!