Čeprav so izpusti EU 27 v letu 2005 za 0,7 % manjši od izpustov iz leta 2004, so koraki, ki jih EU dela proti kjotskim ciljev, premajhni. Podobno je glede na podatke mogoče ugotoviti tudi za Slovenijo, ki je svoje emisije v letu 2005 celo povečala za 2,1 % glede na leto 2004. Glede na izhodiščno leto (1986), so izpusti toplogrednih plinov v Sloveniji zrasli za 0,4 % (1), namesto da bi padali proti – 8 %, kar je cilj Slovenije po kjotskem protokolu.

Lidija Živčič, predsednica Focus društva za sonaraven razvoj, pravi: "Novi podatki jasno kažejo, da je Slovenija še vedno daleč od doseganja kjotskega cilja. Namesto, da bi se kjotskemu cilju bližali, se od njega oddaljujemo. Slovenska vlada mora resno povečati napore za boj proti podnebnim spremembam, in to takoj, z drastičnimi ukrepi, ki bodo emisije toplogrednih plinov obrnili navzdol na dolgi rok."

"Slovenija vedno bolj poudarja, kako jo podnebne spremembe skrbijo in kako se resno loteva problema, vendar podatki o emisijah kažejo, da ta skrb še ni implementirana v konkretnih ukrepih. V društvu nas skrbi predvsem to, da je potrebno izpuste toplogrednih plinov zmanjšati za vsaj 80 % do sredine tega stoletja, če želimo preprečiti katastrofalne spremembe podnebja, trenutno pa z vsemi napori ne uspemo doseči niti 8 %," je dodala Lidija Živčič.

Da bi vzpostavili izhodišča za pripravo podnebne strategije Slovenije za obdobje, ko se izteče prvo obdobje kjotskega protokola (t .j. po letu 2012), pripravljajo v društvu v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor v prihajajočem tednu serijo podnebnih delavnic (več informacij je na focus.si). Zainteresirano javnost vabijo, da na delavnicah sodeluje pri pripravi nabora ukrepov, ki bodo pomagali pravočasno zmanjšati izpuste toplogrednih plinov in preprečiti najhujše posledice spreminjanja podnebja.

Kontakt:
Lidija Živčič, tel: 041 291091, e-pošta: [email protected]

(1) Poročilo Evropske okoljske agencije je dostopno na http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/eu-greenhouse-gas-emissions-decrease-in-2005.