Ob tem slovenske nevladne in razvojne organizacije opozarjajo, da mora Slovenija nameniti zadostno podporo razvojni politiki kot pomembnejši prioriteti politik EU, za doseganje sinergičnih učinkov na tem področju pa je zelo pomembno konkretno sodelovanje med nevladnimi in vladnimi institucijami, ki delujejo na tem področju. Ob srečanju s slovenskimi predstavniki je evropski komisar za razvojno sodelovanje Luis Michel izpostavil pomen dodatne podpore Evropske komisije Sloveniji pri promociji razvojnega sodelovanja.

Na Evropskih razvojnih dnevih, ki potekajo od 7. do 9. novembra v Lizboni na temo podnebnih sprememb v povezavi z razvojnimi politikami, se predstavljajo slovenske nevladne in razvojne organizacije, ki so aktivne pri izvajanju projektov in programov razvojnega sodelovanja. V okviru Razvojne vasi sodelujejo s svojimi predstavitvami Center za evropsko prihodnost, Center za razvoj financ, Focus-Društvo za sonaravni razvoj, Mednarodna ustanova-fundacija za razminiranje in pomoč žrtvam min, SLOGA-Platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Slovenska filantropija-Združenje za promocijo prostovoljstva in Ustanova „SKUPAJ”-Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok. Slovenske nevladne organizacije so v okviru aktivnosti v času predsedovanja EU že uspešno povezale razvojne in okoljevarstvene komponente, kar je eno osnovnih sporočil letošnjih Evropskih razvojnih dnevov.

Kontakt:
Urška Zrinski, Center za razvoj financ, +386 41 530 401
Marjan Huč, Sloga, + 386 40 13 75 13