7. marec 2006 – Koalicija za trajnostno prometno politiko