16. februarja 2007 bomo ‘praznovali’ drugo obletnico, odkar je v veljavo stopil kjotski protokol, ki je edini pravno zavezujoč mednaroden dokument za boj proti podnebnim spremembam. Kjotski protokol vsebuje cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 5 % glede na leto 1990 med leti 2008 – 2012 – t.i. prva faza kjotskega protokola. O nadaljni usodi protokola, ki je v veljavi šele 2 leti, bodo v prihodnjih letih odločali na ravni mednarodnih pogajanj. Za preprečitev katastrofalnih posledic podnebnih sprememb je po napovedih znanstvenikov emisije toplogrednih plinov potrebno zmanjšati za vsaj 30 % do leta 2020 ter za 80 % do leta 2050.

Več kot očitno je, da države ne premorejo dovolj poguma, da bi postavile problem podnebnih sprememb v ospredje svojih politik. Prav tako očitno je, da so podnebne spremembe realnost, posledice katerih iz leta v leto povzročajo vse večje škode (tako okoljske, gospodarske kot družbene).

Z akcijo ‘Snežaki pozivajo k akciji proti podnebnim spremembam’ želimo javnost opozoriti na problem globalnega segrevanja ter odločevalce pozvati, da boj proti spreminjanju podnebja postavijo v ospredje svojih politik ter se v okviru mednarodnih pogajanj o vprašanjih podnebnih sprememb zavzemajo za čimprejšnje sprejetje dogovora o nadaljnem boju proti podnebnim spremembam.

Akcija, v okviru katere bomo gradili snežake, bo potekala 16. februarja med 10. in 13. uro na Kongresnem trgu v Ljubljani. Na prizorišču akcije bomo postavili tudi informativno stojnico, kjer bodo mimoidočim na voljo različne publikacije in drugi materiali na temo podnebnih sprememb.

K sodelovanju so vabljene vse organizacije in posamezniki, ki menijo, da je potrebno na področju podnebnih sprememb ukrepati bolj odločno. Namen sodelovanja nam sporočite najkasneje do 7. februarja na naslov [email protected].