Z Občino Hrastnik in Energetsko zadrugo Zeleni Hrastnik vabimo na odprtje skupnostne samooskrbne sončne elektrarne Sončna šola Hrastnik, ki bo v torek, 23. januarja ob 12. uri pri OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik.

Posebnost način in model vzpostavitve

Sončna šola Hrastnik na strehi hrastniške osnovne šole bo s 300 kW moči prva zadružna skupnostna samooskrbna sončna elektrarna v državi. Z električno energijo bo oskrbovala 15 gospodinjstev, tri javne stavbe in dva objekta lokalnega gospodarstva. Njena posebnost pa je tudi način in model vzpostavitve skupnostne samooskrbe, ki omogoča, da koristi ostanejo v lokalni skupnosti.

Sončna šola hrastnik vabil

Energetske skupnosti so pomembne za razogljičenje

Sončna šola Hrastnik je prvi projekt Energetske zadruge Zeleni Hrastnik, katere cilj je prispevati k čim večji samooskrbi iz obnovljivih virov energije. Po demokratičnih načelih združuje tako Občino Hrastnik kot zainteresirane občanke in občane. In medtem ko zadruga že razvija podobne projekte skupnostne samooskrbe, zanimanje za posnemanje hrastniškega modela prihaja iz vse Slovenije. To je zelo pozitiven znak, saj lahko energetske skupnosti pomembno prispevajo k razogljičenju energetskega sektorja ter obenem zagotovijo, da proizvodnja in potrošnja električne energije ostaneta v rokah lokalne skupnosti.

Na odprtju bodo zbrane nagovorili minister Bojan Kumeržupan Marko Funklpredsednik Energetske zadruge Zeleni Hrastnik Božidar Roglič in Boštjan Remic iz okoljske organizacije Focus, ki je projekt Sončna šola Hrastnik podpirala v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Vabljeni, da se nam pridružite v Hrastniku in spoznate potenciale skupnostne energetike!

 

Prosimo vas, da za prihod v Hrastnik izberete sredstva trajnostne mobilnosti: vlak ali sopotništvo v avtomobilu. S tem prispevate k zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida in k čistejšemu okolju.

Focus, društvo za sonaraven razvoj, sodeluje pri aktivnostih vzpostavljanja Sončne šole Hrastnik v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.