Ljubljana, 20. september 2019  – Mladi za podnebno pravičnost so danes s podporo organizacij Greenpeaca Slovenija, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij in Umanotera, na Trgu republike v Ljubljani oblikovali velik napis “SOS” s pripisom “Pridite 27.9.”, s čimer so pozvali ljudi k čim večji udeležbi Podnebnega štrajka, ki bo potekal 27.9. ob 11:55 v več mestih v Sloveniji (zaenkrat v Ljubljani, Mariboru, Novem Mestu, Novi Gorici, Brežicah, Krškem, Velenju, Kopru, Ljutomeru, Ormožu). 

Primož Turnšek, predstavnik Mladih za podnebno pravičnost je pojasnil, zakaj je nujno, da se povežemo in aktiviramo:

Človeštvo je preseglo meje planeta, ki podpirajo civilizacijo, kot jo poznamo. S svojim nepremišljenimi praksami, kot so industrija, živinoreja, sprememba rabe tal, idr. uničujemo biološke kapacitete, ki podpirajo življenje na našem planetu. Zato je nujno, da se povežemo vsi člani družbe in skupaj začnemo iskati vzroke in rešitve za nastalo podnebno krizo. Podnebni štrajki so zajeli svet na pobudo mladih, a nadaljevati jih moramo vsi.” 

Da so potrebni jasni politični ukrepi, komentira Katja Podbevšek, vodja pisarne Greenpeace Slovenija

Ljudje moramo premierju Marjana Šarcu in ministrici Alenki Bratušek jasno povedati, da imamo dovolj. Dovolj politik, ki so postavile TEŠ 6 in bi sedaj kurile premog še 30 let. Dovolj politik, ki bi širile obvoznice in povečevale število avtov in tovornjakov na naših cestah. Smo v podnebni krizi. Prioritete Vlade Marjana Šarca bi morale biti priprave na zapiranje premogovne proizvodnje v Sloveniji do leta 2030, solarizacija slovenskih krajev in investicije v  javni potniški promet, predvsem železnice, da bo lahko čedalje več ljudi v službo hodilo z vlakom in avtobusom, ne pa z avtom.” 

Širša družbena zaskrbljenost se odraža na vseh nivojih slovenske družbe, izpostavlja Gaja Brecelj, direktorica Umanotere

Prebivalci in prebivalke Slovenije glasno sporočamo, da pričakujemo ukrepanje Vlade RS, kar izkazuje nedavni poziv vladi v času podnebne krize, za katerim stoji že več kot 8000 posameznikov in 180 organizacij, med njimi tudi široka skupina množičnih organizacij s področij zdravja, trajnostnega razvoja, človekovih pravic, kulture, pravic potrošnikov, mladine, kmetijstva, delavskih pravic, skupnosti občin. Čas za politično akcijo je zdaj.” 

Po vrsti podnebnih štrajkov, ki so v zadnjem letu zajeli svet na pobudo mladih, se danes v svetu začenja ena največjih globalnih mobilizacij do sedaj. V naslednjem tednu se bodo v kar 150 državah sveta zvrstile podnebne akcije, protesti, štrajki, na katerih se pričakuje več milijonov ljudi, ki bodo politične odločevalce pozivali k hitremu in pravičnemu opuščanju fosilnih goriv.

Marca 2019 je več kot 12.000 mladih v Sloveniji zapustilo šolske klopi in in zahtevalo odločno podnebno ukrepanje Vlade Marjana Šarca. A do danes se ni zgodilo nič. Tokratni podnebni štrajk ni samo akcija mladih – k udeležbi se poziva vse generacije in družbene skupine.  Podnebni štrajk so do sedaj podprli tudi večji sindikati v Sloveniji (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat vzgoje in izobraževanja, Sindikat delavcev v zdravstveni negi) in druge organizacije (Zveza društev upokojencev Slovenije, Zveza prijateljev mladine Slovenije …). Hkrati pa je nujni poziv Vladi RS, da podnebne spremembne obravnava kot nacionalno krizo in jih začne prioritetno reševati, do sedaj podpisalo več kot 180 organizacij in več kot 8000 posameznikov – vsi od Planinske zveze Slovenije, do Združenja slovenskih poklicnih gasilcev, Skupnosti občin Slovenije in mnogo drugih. 

*Več informacij o podnebnem štrajku v Sloveniji najdete na: https://zapodnebnopravicnost.si/

Kontakt

Primož Turnšek, Mladi za podnebno pravičnost, [email protected], 031 885 075

Katja Podbevšek, Greenpeace Slovenija, [email protected], 040 235 949

*Avtor naslovne fotografije: Domen Hrovatin / Greenpeace