V spletni razpravi bodo aktivno sodelovali naslednji predstavniki ministrstev, odgovornih za energijo:
Janez Kopač, direktor Direktorata za energijo, Slovenija
Sergej Yermilov, vodja Nacionalne agencije za učinkovito rabo energijskih virov, Ukrajina (še ni dokončno potrjeno)
Reuf Hadžibegiæ, namestnik ministra Sektorja za naravne vire, energijo in varstvo okolja -Ministrstvo za zunanjo trgovino in gospodarske odnose, BiH (še ni dokončno potrjeno)
Dejan Zrmanovski, svetovalec Oddelka za energetske in mineralne vire, fosilna goriva in energijsko učinkovitost – Ministrstvo za gospodarstvo, Makedonija (še ni dokončno potrjeno)

Zainteresirane odločevalce, strokovnjake in predstavnike civilne družbe vabimo, da se udeležijo
spletne razprave. Razen tega vas pozivamo, da nam vnaprej pošljete vprašanja, ki bi jih želeli postavili zgoraj navedenim predstavnikom ministrstev, odgovornih za energijo. Zbrana vprašanja bomo poskušali v čim večjem številu vključiti v spletno razpravo. Vaša vprašanja nam pošljite najkasneje do 30. septembra 2009 na elektronski naslov: [email protected].

Vljudno vas naprošamo, da potrdite svojo udeležbo najkasneje do 8. oktobra 2009, da vam bomo lahko pravočasno zagotovili potrebno programsko opremo in vas obvestili o drugih potrebnih tehničnih podobnostih, kako dostopiti do spletne razprave.

Veselimo se razprave o trajnostni energetski prihodnosti z vami!

Program spletne razprave
10.00 – 10.10 Otvoritev razprave in uvodni nagovor
10.10 – 10.20 Kratka predstavitev izkušenj na področju trajnostne energije v Sloveniji in EU
(Janez Kopač, direktor Direktorata za energijo, Slovenija)
10.20 – 10.40 Premiki v smeri trajnostne energije v Bosni in Hercegovini, Makedoniji in Ukrajini
Kratki vložki s strani predstavnikov ministrstev
10.40 – 11.20 Vodena razprava o
– prispevku trajnostne energije k trajnostnemu razvoju
– vzpostavitvi političnega okvirja
– primerih dobrih praks
– prihodnjih izzivih
11.20 – 11.50 Odgovori na vnaprej zbrana vprašanja zainteresirane javnosti
11.50 – 12.00 Zaključek

***
Kaj: spletna razprava o trajnostni energiji za trajnostni razvoj
Kdaj: sreda, 22. oktober 2009, od 10.00 do 12.00
Kje: pred računalnikom, ki ima dostop do spleta (vsi registrirani udeleženci bodo vnaprej dobili
tehnična navodila in potrebno programsko opremo)

Za več informacij se obrnite na Christiana Brandta (vodja programa Energija v Focus društvu),
[email protected],  +386 1 515 40 80 .

***
Vabljeni ste tudi, da se pridružite oz. sledite Facebook skupini «Our Climate» na http://slsi.
facebook.com/pages/Spletni-portal-Nase-podnebje-wwwourclimateeu/25078274299 ter se
informirate o ostalih diskusijah in dogajanjih na področju podnebnih sprememb in energije.