Kalkulator za izračun stroškov in izpustov avtomobila, ki smo ga zasnovali v Focusu, je spletno orodje, ki omogoča izračun dnevnih, mesečnih in letnih stroškov, ki jih prinašajo nakup, vzdrževanje in uporaba avtomobila. Prek vnosa podatkov o mesečnih prihodkih kalkulator ponudi tudi izračun, koliko dni na teden oziroma mesecev na leto mora posameznik delati, da pokrije stroške svojega jeklenega konjička. Rdeče-oranžno-rumeno-zeleni semafor obenem pokaže tudi koliko izpustov CO2 ekvivalenta povzroči na letni ravni s svojim avtomobilom.

Če za primer vzamemo povprečen model avtomobila, s povprečno porabo 6,3 l/100 km in 12.600 prevoženimi kilometri na leto, nas tak avtomobil okvirno stane 3.700 EUR na leto oz. 310 EUR na mesec oz. 10 EUR na dan. Ob povprečnem dohodku, z dodatkom za prevoz na delo (skupaj približno 1.500 EUR), delamo za avtomobil 2,5 meseca na leto oz. 6,3 dni na mesec oz. 1 dan in pol v tednu. V enem letu tako proizvedemo kar 1800 kg CO2, kar je trikrat preveč na področju mobilnosti, če se želimo izogniti katastrofalnim posledicam podnebnih sprememb.

Kaj lahko glede trajnostne mobilnosti stori vsak izmed nas? Že danes!

  • Prednost naj imata peščanje in kolesarjenje, zlasti pri vsakodnevnih opravkih na razdaljah do 5 km. Če je ovira za kolesarjenje teren, razmislimo o izposoji ali nakupu električnega kolesa.
  •  Če imamo dostop do javnega prevoza, za daljše razdalje prednostno uporabljamo avtobus ali vlak.
  • Združujmo poti in potujmo skupaj z drugimi – s sopotništvom bomo zmanjšali svoj ogljični odtis in si hkrati popestrili vožnjo.
  • Namesto za nakup avtomobila se raje odločimo za najem (električnega) avtomobila ali deljenje (lastništva) avtomobila s prijatelji ali sorodniki.
  • Poskusimo se dogovoriti za delo od doma vsaj enkrat na teden, v kolikor je to možno.
  • Če res ne moremo opraviti najnujnejše poti brez lastniškega avtomobila, se potrudimo svojo pot povezati z javnim prometom (“parkiraj in pelji” – P+R). Vozimo varčno ter redno ugašajmo avtomobil med čakanjem.
  • Izogibajmo se letalskim prevozom, ki so ogljično najintenzivnejši način potovanja.

Miselni vzorec, kako potovati bolj trajnostno