Vlada mora nevladne organizacije sprejeti kot zaveznike pri iskanju rešitev

Ljubljana, 10. oktober 2018 – Na današnjem nacionalnem srečanju so slovenske in tuje nevladne organizacije izpostavile, da so pritiski na nevladne organizacije nedopustni. Vlada RS mora narediti domačo nalogo in se seznaniti s pomenom in nalogami nevladnih organizacij: le tako se zgodbe, ko predstavniki vlade neupravičeno diskreditirajo in pritiskajo na nevladne organizacije, ko te opravljajo svoje zakonsko opredeljene naloge, ne bodo ponavljale. Spoznati mora, da so nevladne organizacije zaveznik države pri iskanju najustreznejših rešitev na številnih področjih, in jim podati roko.

Ob današnjem nacionalnem srečanju NVO, na katerem so se slovenske in tuje NVO seznanile s primeri pritiskov na NVO iz tujine in Slovenije ter se pogovarjale o tem, kako preprečiti nadaljnje pritiske, NVO sporočajo, da pritiski na delo NVO niso dopustni.

Katarina Sternad Bervar iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij (PIC) opozarja: »Poskusi kriminalizacije zakonitih dejavnosti nevladnih organizacij niso dopustni. Nevladne organizacije opravljamo številne za družbo nepogrešljive funkcije in imamo za takšno delovanje zagotovljeno tudi zakonsko osnovo. Jasno je torej, da so pritiski posledica globokega nerazumevanja nalog in funkcij nevladnih organizacij ali še huje, namerni poskusi diskreditacij v službi političnih interesov, ki niso v korist ljudi.«

»Strokovnjaki iz tujine so na posvetu s primeri prikazali, da je zaradi izvajanja pritiskov na civilno družbo na slabšem celotna družba. V Sloveniji že zaznavamo zaskrbljujoče trende, zato moramo narediti vse, da bo civilna družba ostala močna in povezana. Od tega imamo koristi vsi,« je povedala Gaja Brecelj iz Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj.

Shenna Sanchez iz evropske mreže okoljskih nevladnih organizacij Friends of the Earth Europe je na današnjem posvetu predstavila mehanizme, s katerimi se na primere pritiskov na aktiviste odzivajo globalne mreže NVO. Pogosto gre za odzive na pritiske na aktiviste in ljudi iz globalnega juga, ki se borijo proti projektom, podprtih z javnim denarjem EU in s kapitalom evropskih podjetij. »Nevladne organizacije naslavljajo potrebe ljudi za bolj demokratično in trajnostno družbo. Vlade morajo razumeti to našo vlogo. Veščine, ki jih imamo NVO, kot npr. zmožnost odpora proti moči vlad in korporacij, je treba krepiti in ne slabiti, obenem pa sodelovati pri iskanju rešitev.«

Več informacij:

● Polona Valič, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj E: [email protected] http://www.planbzaslovenijo.si/, http://www.nevladni.info/

● Barbara Kvac, Focus, društvo za sonaraven razvoj E: [email protected] http://focus.si/

Dogodek je bil organiziran v okviru projekta Citzens for financial justice, ki ga finančno podpira Evropska unija. Vsebina je v domeni organizatorjev in v nobenem primeru ne odraža mnenja Evropske unije.