V Focus društvu za sonaraven razvoj opozarjajo na uničujoče posledice današnje potrošnje ter njenih vplivih na planet in družbo skozi celo leto, ne samo ob posebnih priložnostih, kot je prihajajoči Dan brez nakupov. Kot odgovor predlagajo zmanjšanje potrošnje, kadar je to le mogoče, in t.i. etično potrošnjo kot alternativo. Etično nakupovanje in etična potrošnja na splošno, pomenijo prevzemanje odgovornosti za vsakodnevne lastne vplive na svet. To pomeni, da si vzamemo čas in se poučimo o tem, kako naš način življenja vpliva na ljudi, planet in živali ter sprejmemo lastne odločitve o tem, kaj sestavlja etični ali neetični nakup. Čim prejšnje doseganje trajnostnega vzorca potrošnje je nujen skupni izziv, ki vključuje vse akterje družbe, tako na individualni  tudi politični ravni.

“V trenutni krizi, ki bi lahko predstavljala priložnost za premislek o vplivu našega življenjskega stila na okolje, nas naši politični voditelji obsipavajo s trditvami o prepotrebnem ponovnem zagonu gospodarske rasti in nas opozarjajo, da je naša vloga, če ne celo odgovornost, trošiti, zapravljati, kupovati in s tem prispevati k delovanju kapitalističnega kolesja, kjer je večna rast edina vrednota. Redko slišimo, da lahko krizo prebrodimo s spremenjenimi potrošniškimi navadami, reorganizacijo časa ali z izvajanjem aktivnosti, ki ne zahtevajo denarja in virov. Zbujajo nam občutek krivde in manjvrednosti, ker ne sodelujemo v spirali trošenja virov, ker ne kupujemo vseh novih proizvodov, ki obljubljajo lažje, boljše življenje in večjo samozavest,” je povedala Živa Gobbo, vodja programa Trajnostna potrošnja in globalna odgovornost pri Focus društvu za sonaraven razvoj in dodala: “Mnogi se ne zavedajo, da je danes večina predmetov cenovno lahko dostopnih le zato, ker cena izdelkov in storitev ne vključuje zunanjih stroškov. Te stroške plačamo z uničenjem okolja in izkoriščanjem ljudi, ki jim prenizki dohodki in neurejene delovne razmere predstavljajo edini način preživetja.”

V društvu Focus pozivajo ljudi, da vsaj ob Dnevu brez nakupov čas namesto za nakupe izkoristijo za premislek o lastni potrošnji in vplivih le-te na okolje in družbo. Premislek naj gre tudi v smer spraševanja, ali je edino potrošništvo kakovostna oblika življenja, ali pa obstajajo tudi bolj izpopolnjujoči življenjski slogi. “Vrnimo nakupovanju osnovno funkcijo, ki je izmenjava dobrin, potrebnih za življenje. Kar je najboljše pri sodelovanju v akciji je to, da nam za to ni potrebno biti aktivni in da je popolnoma zastonj,” je zaključila Gobbo.


[1] O dnevu brez nakupa več na:
http://tudijaz.org/stran/Eti%C4%8Dni-potro%C5%A1nik
http://www.adbusters.org/campaigns/bnd
[2] Več:
http://pdf.wri.org/navigating_numbers_chapter6.pdf
http://www.global-greenhouse-warming.com/moral-responsibility-of-climate.html

***

KONTAKT: Anela Bešo, [email protected]. 031 204 5959
VEČ INFORMACIJ: Živa Gobbo, [email protected], 041 872 473

Sporočilo za javnost v pdf. obliki.