Spremljanje trendov in stanja na področju prometa v zadnjih petnajstih letih kaže, da je postalo področje prometa velik vir onesnaženja, ki prispeva kar četrtino izpustov toplogrednih plinov ter je največji onesnaževalec zraka z NOx in prašnimi delci. EU je Sloveniji že večkrat žugala zaradi pogosto preseženih mejnih vrednosti NOx in prašnih delcev, ki vedno bolj vplivajo na kakovost našega življenja in ogrožajo naše zdravje, predvsem s povzročanjem bolezni dihal. Najbolj onesnažen zrak, ki se zadržuje pri tleh, pa dihajo naši otroci.

»Focus društvo za sonaraven razvoj novi zakon pozdravlja, saj ta predstavlja spodbudo k nakupu avtomobila, ki manj onesnažuje. Nov zakon o davku na motorna vozila je prvi korak Republike Slovenije k zmanjševanju izpustov iz osebnega prometa in čeprav je le majhen korak na poti k reševanju okoljske problematike, je zelo pomemben,« je povedala Marjeta Benčina, vodja programa Promet pri Focus društvu. »Pomembnen vidik novega zakona je, da ta spodbuja posameznika k prevzemanju večje odgovornosti do okolja in uveljavlja načelo ‘onesnaževalec plača’ tudi v praksi,« še dodaja.

Glede na to, da je sprejeti zakon le prvi korak na področju obdavčenja vozil, bo potrebno narediti nadaljnje ukrepe za uspešno zagotavljanje okoljske integritete tudi na področju prometne politike. Čim prej bo namreč potrebno zakonsko urediti dajatve za uporabo motornih vozil v cestnem prometu in emisijsko problematiko lahkih tovornih vozil ter tranzitnega prometa. Spremeniti bomo morali predvsem prometne navade ljudi ter vzpostaviti učinkovit, funkcionalen in avtomobilu konkurenčen javni potniški promet.

Focus društvo ob začetku veljave novega zakona o obdavčenju motornih vozil opozarja tudi, da EU predpisuje obvezno in vidno oglaševanje porabe goriva in izpuste CO2. Oglaševanje je predpisano z Direktivo EU 1999/94/ES oz. nacionalnim Pravilnikom o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO2 novih osebnih vozil[1]. Izvajanje teh predpisov Focus društvo spremlja že od leta 2008[2] in ugotavlja, da se predpisi o oglaševanju porabe goriva in izpustov CO2 sistemsko kršijo. Pravilnik namreč nalaga, da morajo biti podatki o rabi goriva in CO2 emisijah vozil v avtomobilskih oglasih »lahko berljivi in nič manj opazni kot osnovni del informacije, ki jo (oglas) predstavlja«, vendar pa velika večina oglasov tega predpisa ne upošteva.

»Upoštevanje teh predpisov je pomembno še posebej sedaj, ko mora biti kupec novega avtomobila dobro obveščen o izpustih vozila, saj predstavljajo izpusti osnovo za obdavčenje vozila, kar bo direktno vplivalo na denarnice kupcev,« izpostavlja Marjeta Benčina. »Focus društvo zato znova poziva Ministrstvo za okolje in prostor, da Pravilnik o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO2 novih osebnih vozil čim prej spremeni v Uredbo, v kateri naj predpiše tudi sankcije za neizvajanje oglaševalskih predpisov. Sedaj je ključnega pomena, da se zakonodaja o oglaševanju izpustov izvaja dosledno, da bodo kupci tako korektno obveščeni o njihovi davčni obremenitvi ob nakupu novega avtomobila,« poudarja Marjeta Benčina.

Focus društvo je, da bi ponazorilo, zakaj je vidno oglaševanje porabe goriva in izpustov tako pomembno, pripravilo kratek filmček, ki je na voljo na http://www.youtube.com/watch?v=Uk9yvWzMAAY.

 

Opombe

[1] Evropska direktiva 1999/94/EC z dne 13. december 1999, ki se nanaša na dostopnost informacij potrošnikom o varčni rabi goriv in emisijah CO2 v oglaševanju novih osebnih vozil, je bila prenesena v slovenski pravni red skozi Pravilnik o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO2 novih osebnih vozil (Uradni list RS št. 86/2003, 133/2003, 43/2004).

http://www.uradni-list.si/1/content?id=44775

http://www.uradni-list.si/1/content?id=41625

http://www.uradni-list.si/1/content?id=48662

[2] http://focus.si/index.php?node=27&id=788&s=arhiv

***

KONTAKT: Anela Bešo, [email protected],  031 204 595 

VEČ INFORMACIJ: Marjeta Benčina, [email protected],  03…