‘Nizkoogljični kažipot bo potrdil, da lahko EU z lahkoto preseže 20 % cij zmanjšanja izpustov do leta 2020 ter da bi to koristilo našemu gospodarstvu. Pričakujemo, da bosta Svet EU in Evropski parlament na podlagi teh analiz pozvala k zaostritvi cilja zmanjšanja izpustov na 30 %. Karkoli drugega bi zanemarilo tako dolgoročno zdravje evropskega gospodarstva, kot tudi odgovornost za podnebno ukrepanje na globalni ravni. Za učinkovit prehod v nizkoogljično gospodarstvo in za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv potrebujemo ambiciozno domače ukrepanje’, pričakovani dokument komentira Barbara Kvac, vodja programa Podnebje v Focusu, društvu za sonaraven razvoj.

‘Na žalost bosta predstavljena dokumenta razkrila tudi neskladnost: nizkoogljični kažipot predpostavlja, da bo EU z dodatnimi ukrepi, ki bodo predstavljeni kasneje v letu, dosegla 20 % cilj za učinkovito rabo energije do leta 2020, Načrt za učinkovito rabo energije pa po naših informacijah ne vsebuje potrebnih elementov, kot npr. zavezujočega cilja za učinkovito rabo energije. Pričakujemo, da bo nova zakonodaja, ki bo predstavljena še letos, to popravila’, dodaja Lidija Živčič, strokovni vodja v Focusu.

Kažipot za nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050 poudarja pomen evropskega 20 % cilja za učinkovito rabo energije do leta 2020, ki ga bo EU po trenutnih projekcijah dosegla le polovično. Doseganje tega cilja bi zmanjšalo izpuste CO2 za okoli 740 milijonov ton do leta 2020, zmanjšalo stroške gospodinjstev za do 1000 evrov na leto in ustvarilo do 2 milijona novih delovnih mest.

Opomba:
[1] Obravnava dokumentov je na dnevnem redu današnje seje Evropske komisije. Seja se bo predvidoma zaključila ob 16.30, ko bodo odločitve predstavljene na skupni tiskovni konferenci komisarja za energijo Güntherja Oettingerja in komisarke za podnebno ukrepanje Connie Hedegaard (http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1&date=03/08/2011&institution=0#93930).

***

Več informacij:
Anela Bešo, [email protected], 031 204 595

Kontakt:
Barbara Kvac, [email protected], 040 722 149
Lidija Živčič, [email protected], 041 291 091

Sporočilo za javnost v pdf. obliki najdete tukaj.