Kontrolni seznam z naslovom Pošten, ambiciozen in zavezujoč – Bistveni elementi za uspešen dogovor v Kopenhagnu[2], je nabor kazalnikov za spremljanje napredka podnebnih pogajanj v Kopenhagnu s strani nevladnih organizacij in ocenjevanje doseženih rezultatov.

Najpomembnejši elementi kontrolnega seznama so:

1. Zaveza za omejitev dviga temperature čim nižje pod 2 °C, pri čemer so najvišje ravni emisij dosežene med leti 2013 in 2017, ter stabilizacija koncentracije toplogrednih plinov na 350 ppm CO2 ekv .

2. Industrializirane države kot skupina se morajo zavezati emisije zmanjšati za več kot 40 % do leta 2020 glede na leto 1990. Večina teh znižanj mora biti doseženih z domačimi ukrepi.

3. Države v razvoju morajo dobiti podporo za njihove napore omejevanja rasti industrijskih izpustov. Doseči morajo bistven odklon od predvidenih emisij.

4. Emisije morajo biti, zaradi sečnje in degradacije tropskih gozdovi, do leta 2020 nične, za kar je potrebnih vsaj 35 milijard dolarjev na leto s strani razvitih držav.

5. Razvite države morajo zagotoviti vsaj 195 milijard dolarjev javnega financiranja na leto do leta 2020. Ta sredstva morajo biti dodatna zavezam o uradni razvojni pomoči, služiti morajo pa podpori ukrepanja držav v razvoju.

6. Dogovor v Kopenhagnu mora biti pravno zavezujoč. Potrebna sta dogovor o drugem ciljnem obdobju Kjotskega protokola in dodaten dogovor s primerljivimi ukrepi za ZDA ter z ukrepi za države v razvoju.

[1]Climate Action Network (CAN) je globalna mreža več kot 500 okoljskih, razvojnih in verskih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb. Kontrolni seznam predstavlja široko stališče mreže. Posamezne članice mreže imajo svoja stališča. Za več informacij preverite: www.climatenetwork.org. Focus društvo za sonaraven razvoj je član Climate Action Network (CAN).

[2] Celoten kontrolni seznam Pošten, ambiciozen in zavezujoč – Bistveni elementi za uspešen dogovor v Kopenhagnu najdete na: http://focus.si/files/CAN_FAB_Essentials_Nov09_final.pdf

***

VEČ INFORMACIJ: Anela Bešo, [email protected],  031 204 595 

KONTAKT : Barbara Kvac, [email protected],  040 722 149