Revizija EPBD iz 2002 se je na predlog Evropske komisije začela novembra 2008, v teh dneh pa je v zaključni fazi. V začetku tedna je potekal četrti neformalni trialog, ki se je končal s političnim dogovorom, končna potrditev sprememb direktive pa se pričakuje na zasedanju evropskih energetskih ministrov, 7. dececmber 2009.

Stavbni sektor je odgovoren za 40 % končne rabe energije v EU ter 36 % emisij toplogrednih plinov, zato bi lahko bil jasen in odločen korak v smer večje energetske učinkovitosti stavb ključni element za dosego podnebnih ciljev EU.

“Čeprav nova EPBD določa skoraj nično rabo energije za nove stavbe, porabljena energija pa mora biti v pomembnem deležu pridobljena iz obnovljivih virov energije, je rok za uvedbo tega standarda šele v letu 2021, poleg tega pa nove stavbe predstavljajo zelo majhen delež vseh stavb (1 % na leto),” je povedal Christian Brandt, vodja programa energija v Focus društvu.

“Iz tega vidika smo izgubili pomembno priložnost za zagotovitev prispevka stavbnega sektorja v boju EU proti podnebnim spremembam, ki bi hkrati zmanjšal nepotrebne energetske izgube ter ustvaril veliko število delovnih mest.”

Brandt nadaljuje: “Trenutni dogovor predstavlja tudi zamujeno priložnost ustrezne naslovitve problema že obstoječih stavb, kjer bi morali zagotoviti specifične cilje, ki bi ustrezali minimalnim zahtevam energetske učinkovitosti.”
 
Spremenjena direktiva ne določa jasnih ciljev za energetsko prenovo obstoječih stavb in to nalogo prelaga na države članice. Focus društvo poziva slovensko vlado, da pripravi ambiciozen nacionalni načrt, ki bo določal minimalne zahteve za izboljšavo že obstoječih stavb ter njihovih elementov in zagotovi celostno ter gladko implementacijo.

***

Dodatne informacije: Anela Bešo, [email protected],  031 204 595 
Kontakt: Christian Brandt, [email protected], (v angleščini)  040 315 257