Kolo je optimalno prevozno sredstvo za premagovanje kratkih in daljših razdalj. Ne povzroča emisij in zavzema malo prostora. Kolo je velikokrat tudi edino prevozno sredstvo za tiste, ki ne posedujejo avtomobila. Dejstvo pa je, da v več kot 50 % primerih osebni avtomobil uporabljamo za poti, ki so krajše od 5 km. Če bi takšno razdaljo prekolesarili, bi to pomenilo:

– Nižje stroške, saj ob tem, da nas prevoz s kolesom stane manj, povzročamo manj zastojev in z njimi povezanih ekonomskih stroškov ter posredno vplivamo tudi na zmanjšanje stroškov za zdravstvo.
– Zmanjšanje mobilne diskriminacije in s tem socialne izključenosti, saj kolo omogoča večjo neodvisnost, je dostopno mladim in starim, bogatim ali revnim, z omogočanjem mobilnosti tudi tistim, ki ne vozijo avtomobila .  
– Uspešno varovanje okolja, saj kolo povzroča manj emisij in hrupa, nižjo porabo ne-obnovljivih naravnih virov in boljšo izrabo prostora.
– Izboljšanje počutja, saj uporaba kolesa predstavlja redno, spontano rekreacijo, ki lahko pripomore k boljšemu  zdravstvenemu stanju.

Informacijske točke Evropske komisije Europe Direct in Focus društvo v evropskem tednu mobilnosti skupaj spodbujajo kolesarjenje s simpatičnimi samolepilnimi odsevniki z napisom En avto manj. Dobite jih lahko v vseh informacijskih centrih Europe Direct po Sloveniji ter na Focus društvu za sonaraven razvoj na Trubarjevi 50 v Ljubljani.

K manjši rabi avtomobilov poziva tudi evropski komisar za okolje, Janez Potočnik. »Vse preveč Evropejcev se na daljša in krajša potovanja, kar je še posebej zaskrbljujoče,  odpravlja s svojimi avtomobili. To je razlog za skrb iz več razlogov – več voženj pomeni več prometnih nesreč in večjo onesnaženost zraka. Večja raba avtomobila pomeni tudi manj gibanja, kar povečuje delež pretežkih in predebelih ljudi po vsej Evropi. Prav zato letošnji evropski teden mobilnosti z osrednjo temo Potuj pametneje živi bolje poziva lokalne oblasti, naj bolj upoštevajo vpliv prometne politike na urbano okolje in kvaliteto življenja v njem ter ljudem pomagajo izbrati pametnejše in bolj zdrave oblike mobilnosti.«

»Kolesarjenje očitno nosi ogromen potencial, ki pa se v Sloveniji ne spodbuja v dovolj veliki meri oz. se celo zatira,« meni Marjetka Benčina iz Focus društva. »Kolesarska infrastruktura je v slabem stanju, kar zmanjšuje varnost kolesarjev. Kolesarji dobijo za prekrške visoke kazni, s čemer ni nič narobe, saj moramo vsi spoštovati pravila in zakone, vendar so zaradi neprimerne infrastrukture kolesarji največkrat prisiljeni, da naredijo prekršek. Občine zato pozivamo, da v prvi vrsti zagotovijo temelje za varno kolesarjenje, torej urejeno infrastrukturo,« je še dodala Benčinova.

Zakolesarimo skupaj v jesen!

[1] Focus društvo za sonaraven razvoj je neodvisno, nevladno, neprofitno in nepolitično združenje posameznikov. Naše delo zajema naslednja področja: podnebne spremembe, energija, mobilnost ter podnebne spremembe in razvoj.
[2] Europe Direct je mreža Evropske komisije, ki državljanom EU ponuja splošne in praktične informacije, nasvete in odgovore o evropskih zadevah in politikah EU v vseh uradnih jezikih EU. V Sloveniji deluje šest informacijskih centrov Europe Direct: v Novi Gorici, Novem mestu, Celju, Mariboru, Ravnah na Koroškem in Murski Soboti, ki uporabnikom ponujajo vse vrste informacij v zvezi z EU.

***

KONTAKT:
Anela Bešo, Focus društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 031 204 595
Matea Jakin, Studio 3s, [email protected], 01 2008 538

VEČ INFORMACIJ: Marjetka Benčina, Focus društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 031 398 803

Sporočilo za javnost v pdf. obliki najdete tukaj.