Evropska zakonodaja, ki je bila prenešena v naš pravni red, določa, da mora vsak tiskan avtomobilski oglas na viden način prikazati podatke o izpustih CO2 in porabi goriva[2]. Ti podatki bodo v prihodnje za potrošnike ključnega pomena, saj bo nova lestvica davčne obremenitve za motorna vozila vezana na izpuste CO2 namesto na vrednost avtomobila[3].

Evropske nevladne organizacije ocenjujejo, da skoraj 99 % avtomobilskih oglasov, ki oglašujejo nove avtomobile preko različnih medijev, kot so reklamni panoji, revije, časopisi itd. krši odločbe Direktive 1999/94/ES oz. nacionalnega Pravilnika o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO2 novih osebnih vozil. Pravilnik določa, da morajo biti podatki o rabi goriva in CO2 emisijah vozil »lahko berljivi in nič manj opazni kot osnovni del informacije, ki jo (oglas) predstavlja«.

“Informacije na avtomobilskem oglasu so največkrat napisane v drobnem tisku in so dosti manj opazne kot ostale osnovne informacije zato bi pri branju nemalokrat potrebovali povečevalno steklo.” je povedala Lidija Živčič, predsednica društva za sonaraven razvoj. “Oktobra 2007 je Evropski parlament z veliko večino sprejel priporočila, da naj minimalno 20% Focusoglaševalnega prostora predstavlja informacije o porabi goriva in CO2 emisijah, vendar če pogledamo v tem trenutku kateri koli oglas, je to priporočilo kršeno[4].” je še dodala Lidija Živčič.

Prejšnji teden so v Državnem zboru sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na motorna vozila. »Za potrošnike bo od januarja 2010 naprej, ko bo nova lestvica davčne obremenitve za motorna vozila predvideno prišla v veljavo, bolj pomembno, da se zakonodaja o oglaševanju izpustov izvaja dosledno, saj bodo tako lažje obveščeni o njihovi davčni obremenitvi, ki bo direktno vplivala na njihov žep.« je opozorila Lidija Živčič.


[1]Več o akciji »Oglašuj CO2« najdete na spletnih strane:
http://www.advertiseco2.eu/spip.php?rubrique64%E2%8C%A9=sl
http://focus.si/index.php?node=27&id=704&s=arhiv

[2] Evropska direktiva 1999/94/EC z dne 13. december 1999, ki se nanaša na dostopnost informacij potrošnikom o varčni rabi goriv in emisijah CO2 v oglaševanju novih osebnih vozil, je bila prenešena v slovenski pravni red skozi Pravilnik o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO2 novih osebnih vozil (Uradni list RS št. 86/2003, 133/2003, 43/2004).

[3] Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na motorna vozila je bil v Državnem zboru sprejet 19.11.2009.
[4] Primera spornega oglaševanja v tiskanem mediju (tiskana priloga k sporočilu za javnost).
[4] Več o akciji »Oglašuj CO2« najdete na spletnih straneh:
http://www.advertiseco2.eu/spip.php?rubrique64%E2%8C%A9=sl
http://focus.si/index.php?node=27&id=704&s=arhiv

***

VEČ INFORMACIJ: Anela Bešo, [email protected],  031 204 595 
KONTAKT:
Katarina Otrin, [email protected],  041 773 814 
Lidija Živčič, [email protected],  041 291 091 

Sporočilo za javnost v pdf. obliki najdete tukaj: /PR_nobuyday_20092511.pdf PR_nobuyday_20092511.pdf  195.53 KB  27.11.2009 11:31