Razstava »Javni prevoz je KUL!«, ki je na ogled med 13. in 17. septembrom 2010 v preddverju velike dvorane Državnega zbora, svojo pot pa do nadaljevala na MO Ljubljana in na Ministrstvu za promet, obsega izbrane izdelke dijakov Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana ter filmčke Gimnazij Novo mesto, Ljutomer in Krško, ki so nastali v okviru natečajev »JPP je kul!« in »Posneti in zadeti!«. Namen natečajev je okrepiti ozaveščenost mladih o pomenu javnega potniškega prometa, spodbuditi mlade, da prevzamejo aktivnejšo vlogo v prizadevanju za dvig kakovosti javnega potniškega prometa ter jim dati možnost, da opozorijo na dejstvo, kako pomemben je javni potniški promet, prilagojen potrebam življenja mladega človeka. Otvoritev razstave je bila pospremljena s plesalci Plesne šole Kazina, ki so v Državni zbor pripeljali »Ples za zadnji vlak« [2].

Predsednik Državnega zbora dr. Pavel Gantar je pozdravil trud dijakov, ki se zavzemajo za izboljšanje javnega prevoza v Sloveniji in ki so se udeležili natečajev, ki ju je razpisalo Focus društvo in ob tem pohvalil njihova prizadevanja za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Izrazil je tudi skrb nad upadom uporabe javnega potniškega prometa v Sloveniji ter nad višino izdatkov, ki jih namenjamo za osebne avtomobile. Ob koncu je vse pozval k večji rabi trajnostnih oblik mobilnosti.

"V okviru projekta integrirani javni potniški promet, ki bo končan do leta 2013, izvajamo številne aktivnosti; ene so usmerjene v izboljšave za potnike, druge na sam organizacijski vidik, saj moramo ustanoviti enotnega upravljavca, tretje v izobraževanje, informiranje in ozaveščanje javnosti, vseskozi pa vzpostavljamo tudi sodelovanje z občinami, saj so pomemben nosilec in soustvarjalec pogojev za uspešno izvajanje JPP," je predstavil aktivnosti Ministrstva za promet g. Ljubo Zajc, generalni direktor direktorata za promet.

»Focus društvo za sonaraven razvoj in Ministrstvo za promet želita v prihodnosti spodbuditi integracijo javnega potniškega prometa v občinah skozi vrednotenje trajnostne mobilnosti v občinah ter vzpostaviti platformo za primerjavo med občinami in izmenjavo izkušenj ter prenos dobrih praks,« je povedal Katarina Otrin, program Mobilnost pri Focus društvu za sonaraven razvoj. »Focus društvu bo zato, poleg nadaljevanja ozaveščanja mladih na temo trajnostne mobilnosti, v prihodnjih tednih predstavili kriterije za vrednotenje mobilnosti občin. V decembru 2010 bo izveden kongres za vse občine, ki bodo tako dobile možnost prenosa izkušenj in dobrih praks, z namenom spodbujanja razvoja javnega potniškega prometa na lokalni ravni.”

[1] Focus društvo za sonaraven razvoj je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki deluje na področju podnebnih sprememb. Focus društvo osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in protrošnja.

[2] »Ples za zadnji vlak« je nastal  okviru sodelovanja Focus društva, Plesne šole Kazina in Studia 12. 24. maja 2010 je na glavni železniški postaji v Ljubljani v 2 minutah trajajočem dogodku zaplesalo okoli 200 plesalcev in privabilo mnogo začudenih pogledov. Spot »Ples za zadnji vlak« si lahko pogledate tukaj: http://www.youtube.com/watch?v=f6br3NUC9t0

 

***

KONTAKT VEČ INFORMACIJ: Marjeta Benčina, [email protected], 031 398 803

                                                Katarina Otrin, [email protected], 041 773 814

                                   

Sporočilo za javnost