Kmetijstvo je eden od sektorjev, ki bodo najbolj trpeli zaradi posledic podnebnih sprememb. “Ravno zato smo se na današnjem posvetu spraševali, v katero smer naj se kmetijstvo razvija, da bo zadoščeno ciljem zmanjševanja izpustov, oživljanja podeželja in ustvarjanja konkurenčnosti,” je povedala Lidija Živčič iz Focus društva za sonaraven razvoj, vodja projekta Slovenija znižije CO2: Podnebni posveti.

Posvet je bil namenjen tako informiranju javnosti o vsebini osnutka Zakona o podnebnih spremembah, kot tudi zbiranju pripomb in predlogov udeležencev do tega osnutka. Udeleženci so skozi številne pripombe na zakon izpostavili predvsem pomanjkanje vsebin o ozaveščanju javnosti in nejasno razmerje med strategijo prilagajanja na podnebne spremembe in tem, kar predvideva zakon v osnutni verziji.

Kot eno ključnih vprašanj posveta se je izpostavilo zapiranje snovnih, energetskih in poslovnih tokov v lokalni skupnosti. Kmetijstvo lahko izkoristi priložnost za razvoj novih proizvodov in oblik storitev. „V smislu energije in okolja se trenutno na podeželje gleda kot na "problem", ker je s klasično infrastrukturo težko servisirati razpršeno poselitev. Zato je za Slovenijo izziv narediti podeželje podnebno nevtralno in slabosti spremeniti v prednosti.“ je še dodala Živčičeva.

Današnji posvet je bilo mogoče spremljati tudi na spletu, preko spletnega video prenosa. Na portalu www.slovenija-co2.si se zainteresirani še lahko vključijo v razpravo ter v živo spremljajo vse prihodnje posvete. “Novost pri podnebnih posvetih je možnost širokega sodelovanja zainteresirane javnosti, ki pa ni odvisna od fizične prisotnosti na organiziranih dogodkih,“ je izpostavila Milena Marega Škrl iz Regionalnega centra za okolje.

Podnebni posveti so ena izmed akcij v okviru partnerstva med Evropsko komisijo in Vlado RS pri komuniciranju evropskih vsebin. Posvete pripravljajo organizacije Focus društvo za sonaraven razvoj, Regionalni center za okolje, Inštitut za elektronsko participacijo in Studio 12. Posvet je bil pripravljen v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

***

KONTAKT: Anela Bešo, [email protected], 031 204 595
INFORMACIJE: Lidija Živčič, [email protected], 041 291 091

Več informacij o dogodku in projektu je mogoče najti na www.slovenija-co2.si

Dokument v pdf. obliki najdete tukaj: /PR-ji/PR_posvet3_20100825.pdf PR_posvet3_20100825.pdf  142.53 KB  26.08.2010 09:54