‘Slovenija bo morala v letu 2050 doseči izpuste v višini 2 toni CO2 na prebivalca na leto. Če predvidene izpuste iz TEŠ 6 porazdelimo po prebivalcih Slovenije, dobimo natanko toliko: 2 toni CO2 na prebivalca na leto. To pomeni, da nam en sam projekt lahko zapre prihodnost podnebne politike in energetskega sistema,’ opozarja Lidija Živčič iz Focusa. ‘S podobnim sporočilom sta Slovenijo obiskala evropska komisarka za podnebje, Connie Hedegaard, in naš komisar, Janez Potočnik,’ še dodaja Živčičeva.

‘Še enkrat ponavljamo, da je TEŠ 6 gospodarsko, družbeno in okoljsko sporna investicija. TEŠ 6 je investicija, s katero bomo za 1,2 milijarde EUR nepreklicno pokurili možnost za trajnostni razvoj energetskega sektorja,’ izpostavlja Dejan Saviæ iz Greenpeace Slovenija. ‘Namesto, da bi sredstva vložili v preživeto in okoljsko najbolj sporno fosilno tehnologijo – kurjenje lignita, jih moramo vložiti v edino razvojno pot energetskega sektorja – učinkovito rabo in obnovljive vire energije ter razvoj soproizvodnje in pametnih omrežij,’ še pojasnjuje Saviæ.

Okoljevarstveniki se zavedajo velike dileme: ‘…ali prenehati z investicijo in izgubiti denar, ali pa z investicijo nadaljevati in izgubiti še več denarja. Manj izgubimo, če napako popravimo sedaj, kot če naredimo napako, težko 1,2 milijarde evrov, ki bo nerentabilna že na srednji rok in s katero bomo morali živeti še vsaj polovico stoletja,’ ocenjuje Janez Matos iz Društva Ekologi brez meja in dodaja: ‘Če se svarila o nerentabilnosti TEŠ 6 izkažejo za resnična, bomo davkoplačevalci še dolgo plačevali posojila za nepremišljeno investicijo.’

‘Javno financiranje in vlaganje dobičkov Dravskih elektrarn v TEŠ 6 prikrivata negospodarno naložbo. Po naših ocenah so Dravske elektrarne Maribor v letu 2009 ustvarile okoli 118 milijonov evrov dobička. Namesto, da bi sredstva iz obnovljivih virov energije vrnili v ta sektor, jih investiramo v zastarelo tehnologijo v TEŠ 6,’ izpostavlja Lidija Živčič.

‘Potrebujemo energetsko politiko, od katere bomo imeli koristi vsi, in demokratizacijo energetskega sektorja. Prihodnost Slovenije ne sme biti talka energetskih lobijev,’ je kritičen Gorazd Marinček iz Slovenskega E-foruma. ‘Kjub temu, da nas predvsem skrbi za okolje, pa smo tudi državljani in ugotavljamo, da bi nadaljevanje projekta TEŠ 6 pomenilo zaton pravne države. Bilo bi sporočilo vsem, da lahko s podporo države in politike začenjajo gradnje in druge investicije brez predhodno pridobljenih pravnomočnih dovoljenj, ne glede na veljavno državno in evropsko zakonodajo,’ še pravi Marinček.

‘Slovenija se bo v prihodnjih mesecih odločala v Nacionalnem energetskem programu. Zahtevamo, da vlada zagotovi transparentno in vsem dostopno razpravo o prihodnosti energetskega sektorja. K temu poziva tudi Svet za varstvo okolja Republike Slovenije. V tej razpravi morajo biti enakopravno zastopane vse možnosti razvoja energetskega sektorja, ne pa samo tiste, ki so v interesu ozkega kroga ljudi,’ poziva Vida Ogorelec iz Umanotere. ‘Končna vizija za Slovenijo je nizkoogljična družba. To pomeni, da je končna vizija v energetiki varčna in učinkovita raba energije, raba obnovljivih virov energije, decentralizirana soproizvodnja elektrike in toplote in raba pametnih energetskih omrežij,’ razlaga Ogorelčeva.

‘V kolikor bo Slovenija zapravljala čas s političnim mešetarjenjem in odločanjem o tem ali naj v Slovenji postavimo TEŠ 6 ali NEK 2, si bo pred lastnim nosom zaprla vrata priložnosti, da se pravočasno priključi tistim državam, ki že v tem trenutku žanjejo uspehe pravočasnih vlaganj in promocije učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Zaustavitev projekta TEŠ 6 edina možnost za trajnostno prihodnost. Ne zaklenite nam prihodnosti!’ sporoča Dejan Saviæ.

Okoljevarstveniki opozarjajo še na dejstvo, da se niti odločevalci, niti ljudje po vsej Sloveniji ne zavedajo številnih praktičnih tveganj, ki jih prinaša TEŠ 6. Zdravstveni vidiki investicije, ki so bili v vsej dosedanji razpravi popolnoma zanemarjeni, niso zanemarljivi. Tehnologija kombiniranja izpustov iz sežiganja premoga z vodno paro iz hlajenja lahko nosi nepredvidena zdravstvena tveganja za vso Slovenijo. Premalo se zavedamo tudi tveganj skladiščenja CO2 v naši neposredni bližini, ki se utegne zgoditi, če pride do zajemanja in shranjevanja ogljika in se za skladiščenje izbere ena od potencialnih lokacij v Sloveniji.


Opomba:
[1] Poziv je na voljo na focus.si, podpisniki pa so: Focus, društvo za sonaraven razvoj, Greenpeace Slovenija, Društvo Ekologi brez meja, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Slovenski E-forum, Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo, Inštitut za trajnostni razvoj, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Brez izgovora Slovenija, Mountain Wilderness Slovenije – Društvo za ohranjanje neokrnjene gorske narave, Društvo Temno nebo Slovenije, Civilna iniciativa Celje, CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp.

***

Kontakt: Anela Bešo, [email protected], 031 204 595
Več informacij:
Dejan Saviæ (Greenpeace Slovenija), [email protected], 040 165 195
Lidija Živčič (Focus, društvo za sonaraven razvoj), [email protected], 041 291 091

Sporočilo za javnost v pdf. obliki.

Pismo vladi.

Slike iz današnje tiskovne konference

IMG_1089_2.jpgIMG_1090_1.jpgIMG_1091_1.jpgIMG_1092_1.jpgIMG_1102_1.jpg