Ključna tema pogovora z ministrom Vlačičem je bil integriran javni potniški promet. ‘Ministra smo v imenu številnih ljudi iz Slovenije, ki nimajo dostopa do avtomobila in se zato soočajo z ogromnimi problemi pri rabi javnega prevoza, opozorili, da je v slovenskem javnem prevozu stanje nevzdržno,’ je povedala Marjetka Benčina, vodja programa Mobilnost v Focus društvu za sonaraven razvoj. ‘Kakovostna nadgradnja javnega potniškega prometa je ključni dejavnik pri reševanju prometne problematike, zato pristojne pozivamo, naj namesto širjenja cestnega in avtocestnega omrežja podpirajo razvoj kakovostnega in avtomobilu konkurenčnega javnega potniškega prometa,’ je še pojasnila Benčina.

‘Za oživitev javnega potniškega prometa je ključnega pomena, da se slednjega postavi na višje prednostno mesto. Slovenija mora na področju javnega prevoza stopiti v korak z drugimi razvitimi evropskimi državami in obstoječi sistem javnega prevoza prilagoditi sodobnemu življenjskemu stilu in potrebam tistih skupin, ki ga v največji meri uporabljajo,’ je izpostavil Leon Kebe iz Cipre Slovenija.

Okoljske organizacije so z ministrom Vlačičem obravnavale tudi temo cestninjenja tovornjakov, ki jo ureja smernica Eurovignette. ‘Cestni tovorni promet bistveno bolj obremenjuje cestne površine od drugega prometa. Tako s tlakovanjem poti gospodarskega razvoja sosednjih in držav EU uničujemo zdravje svojih državljanov in svoje okolje, da o infrastrukturi niti ne govorimo,’ je bil kritičen Matej Ogrin iz Cipre Slovenija, ki dodaja: ‘V povezavi z drugimi alpskimi državami moramo od Bruslja zahtevati pravico, da zavarujemo svoje zdravje, okolje in infrastrukturo. V okviru smernice Eurovignette je potrebno zagotoviti, da bomo lahko uporabljali okoljske in podnebne stroške kot osnovo za oblikovanje cestnin, s katerimi bo za tuji tovor Slovenijo ugodneje prečkati na vlaku.’

Na srečanju so okoljske organizacije ministru Vlačiču predale tudi sveženj predlogov za trajnostno mobilnost oz. t.i. Teze za trajnostno prometno politiko.‘  S Tezami, ki si jih lahko preberete tukaj, vladi predlagamo predvsem bolj enakovredno obravnavo vseh oblik mobilnosti, omejevanje prehoda tovornega prometa preko Slovenije in prenos na železnico, upravljanje prometnih tokov na okolju in družbi bolj prijazen način, učinkovit in kakovosten javni potniški promet ter redno spremljanje okoljskih posledic prometa ,’ je na kratko povzel iniciativo okoljskih organizacij Ogrin.

***

KONTAKT:

Marjeta Benčina, Focus društvo za sonaraven razvoj, [email protected] , 031 398 803

Matej Ogrin, Cipra Slovenija, [email protected] , 041 612 604

Leon Kebe, Cipra Slovenija, [email protected] , 059 0071322

Sporočilo za javnost je dostopno v pdf. obliki tukaj: