Udeleženci konference, ki sta jo organizirala Focus društvo za sonaraven razvoj in Ministrstvo za promet, so se soočili z vprašanji upravljanja mobilnosti in ureditve prometa na ravni občin. Izpostavljeno je bilo predvsem vprašanje, kako občanom zagotoviti visoko stopnjo mobilnosti in hkrati varno in čisto okolje. Pogovarjali so se tudi, kako se lahko občine povezujejo in tako postanejo bolj funkcionalne na področju urejanja prometa in navsezadnje še, kje lahko občine pridobijo sredstva za uresničevanje trajnostnega modela urejanja prometa.

Katarina Otrin iz Focus društva za sonaraven razvoj je povedala: »Področje trajnostnega upravljanja mobilnosti na lokalni ravni je drugod po Evropi že dobro razvito in današnji dogodek je bila dobra priložnost za izmenjavo informacij in praktičnih nasvetov o trajnostni mobilnosti. Obenem je bilo predstavljenih kar nekaj načinov financiranja za uresničitev ukrepov trajnostne mobilnosti, kot sta oživitev javnega prometa ali podpora nemotorizirani mobilnosti. Primerov dobrih praks iz tujine, ki bi jih lahko uporabili pri reševanju slabega stanja v javnem potniškem prometu v Sloveniji, je dovolj, primanjkuje pa političnega interesa.« Marjetka Benčina iz društva Focus pa je še dodala: »Udeležence konference smo seznanili tudi s projektom ocenjevanja trajnostne mobilnosti slovenskih občin, ki bo potekal v naslednjih treh letih.«

»Pričakovali smo, da se bo konference udeležilo več županov. S svojo pristnostjo bi namreč pokazali, da je trajnostno urejanje prometa pomembno, tako pa se bojimo, da bo tako pomembno področje še naprej ostajalo marginalna tema,« je povedala predstavnica Ministrstva za promet, mag. Polona Demšar Mitrovič.

Vanda Mezgec iz Mestna občina Nova Gorica je poudarila: »Medobčinsko sodelovanje na področju javnega prometa je potrebno in mogoče. Dokaz zelo uspešnega sodelovanja so Nova Gorica, Šempeter pri Gorici in Gorica v Italiji. «

»Na prvi tovrstni konferenci v slovenskem prostoru smo poskušali pojasniti, zakaj se večina slovenskih občin še zmeraj drži smeri netrajnostne mobilnosti, čerpav je že jasno, da to ni prava smer in so jo začeli povsod po Evropi opuščati, po drugi strani pa smo opredelili ključne elemente, ki jih moramo spremeniti, da bi obrnili trende na tem področju,« je povedal dr. Aljaž Plevnik iz Urbanističnega inštituta RS.

***

Kontakt: Anela Bešo, [email protected], 031 205 595
Več informacij: Katarina Otrin, [email protected], 041 773 814

Sporočilo za javnost v pdf. obliki najdete tukaj.