Leta 2009 je v veljavo stopil sveženj zakonodajnih rešitev v okviru t.i. podnebno – energetskega paketa EU, ki je opredelil zavezo EU, da bo do leta 2020 izpuste toplogrednih plinov zmanjšala za 20 % glede na leto 1990, obnovljivi viri energije pa bodo do leta 2020 dosegli 20 % delež v končni rabi energije. Trenutno v Sloveniji potekajo številni procesi oblikovanja politik in ukrepov za doseganje teh ciljev, med katerimi so ključni procesi oblikovanja podnebnega zakona in podnebne strategije, prenova Nacionalnega energetskega programa in prenova Strategije razvoja Slovenije.

Na današnjem posvetu so visoki predstavniki vlade, gospodarstva, sindikatov, znanstvene sfere ter nevladnih organizacij razpravljali o vprašanjih zadostnosti podnebnih ciljev glede na znanstvena spoznanja o dinamiki podnebnih sprememb, potencialih za hkratno varovanje podnebja ter izboljšanje blaginje in konkurenčnosti ter potrebi po širših spremembah za prehod v nizko-ogljično družbo.

‘Vlada bo do poletja 2010 predlagala podnebni zakon, ki bo vzpostavil manjkajoči zakonski okvir za doseganje dolgoročnih ciljev dogovorjenih v Koebenhavnu,’ je poudaril Jernej Stritih, vodja Službe vlade za podnebne spremembe.

‘Pogosto pozabljamo, da je lahko prav prehod v energijsko učinkovito in hkrati nizko-ogljično družbo tisti razvojni preboj, ki ga Slovenija v tem trenutku močno potrebuje. Nova razvojna strategija Slovenije bo morala temeljiti na postopnem, vendar korenitem preoblikovanju energetskega, prometnega in industrijskega sektorja v smeri zmanjševanja izpustov ne le toplogrednih plinov, temveč tudi drugih okolju škodljivih snovi, obenem pa bomo morali v isto smer preoblikovati tudi naš življenjski slog in našo vrednostno lestvico,’ je prepričana dr. Lučka Kajfež Bogataj, klimatologinja in članica IPCC.

Posvet je bilo mogoče spremljati tudi na spletu, preko spletnega video prenosa. Na portalu www.slovenija-co2.si se zainteresirani še lahko vključijo v razpravo ter v živo spremljajo vse prihodnje posvete. ‘Novost pri podnebnih posvetih je možnost širokega sodelovanja zainteresirane javnosti, ki pa ni odvisna od fizične prisotnosti na organiziranih dogodkih,’ je izpostavila Milena Marega Škrl iz Regionalnega centra za okolje. ‘Da bi lahko uspešno oblikovali dolgoročne odgovore na gospodarske, podnebne in razvojne izzive, želimo s podnebnimi posveti podpreti pogovor med različnimi deležniškimi skupinami. Le tako lahko pridemo do smiselnih rešitev za izvajanje podnebno-energetskih zavez Slovenije,’ je namen projekta podrobneje pojasnila Lidija Živčič, predsednica Focus društva za sonaraven razvoj.

Podnebni posveti so ena izmed akcij v okviru partnerstva med Evropsko komisijo in Vlado RS pri komuniciranju evropskih vsebin. Posvete pripravljajo organizacije Focus društvo za sonaraven razvoj, Regionalni center za okolje, Inštitut za elektronsko participacijo in Studio 12. Prvi posvet je bil pripravljen v sodelovanju s Službo Vlade RS za podnebne spremembe.

***

Kontakt: Anela Bešo, [email protected], 031 204 595

Dodatne informacije: Barbara Kvac, [email protected], 040 722 149 ali Lidija Živčič, [email protected], 041 291 091

Več informacij o dogodku in projektu je mogoče najti na www.slovenija-co2.si.

***

Dokument v pdf. obliki najdete tukaj: