“Čeprav se svetovni voditelji v Koebenhavnu decembra 2009 niso uspeli dogovoriti o pravičnem, ambicioznem in pravno zavezujočem podnebnem dogovoru, okoljske nevladne organizacije menimo, da takšen dogovor še vedno potrebujemo. Potrebno se je zavedati, da je za uspešno naslavljanje podnebnih sprememb globalni pristop nujen,” ugotavljajo pobudniki kampanje Ukrepaj zdaj.“ Vloga in odgovornost svetovnih vlad in ZN je, da zaščitijo najbolj ranljive države, skupnosti in ekosisteme pred posledicami vse hujših podnebnih sprememb,” izpostavljajo pri Mladinskem združenju Brez izgovora in dodajajo: “Vlade morajo pokazati pripravljenost postaviti globalni interes pred svoje nacionalne interese in vzpostaviti ponovno zaupanje javnosti v njihovo sposobnost in voljo do spopadanja s podnebnimi spremembami.”

Okoljske nevladne organizacije menijo, da je potrebno na mednarodni podnebni konferenci v Cancunu doseči konsenz o ključnih vsebinskih vprašanjih ter dogovor o procesu, ki bo pripeljal do sprejetja pravičnega, ambicioznega in pravno zavezujočega dogovora do konca leta 2011. Ta mora stopiti v veljavo najkasneje do konca leta 2012.

Greenpeace Slovenija meni: “Vsebinske odločitve morajo vsebovati pomembne elemente mehanizmov ali okvirov ukrepanja na področju prilagajanja, deforestacije, financiranja podnebnega ukrepanja, zmanjševanja izpustov, merjenja, poročanja in spremljanja ter prenosa tehnologij. Za nov globalni podnebni dogovor je ključnega pomena vprašanje financiranja ukrepanja v državah v razvoju. V Cancunu mora biti ustanovljen nov podnebni sklad in sprejeta odločitev o višini potrebnih sredstev.”

“Procesne odločitve morajo vsebovati časovnico in delovni program nadaljnjih pogajanj, ki bodo privedla do sprejetja končnega dogovora v letu 2011. Opredeljena mora biti tudi pravna oblika tega dogovora. V Cancunu  bo morala biti sprejeta tudi odločitev o naslednjem ciljnem obdobju Kjotskega protokola. Potrebno bo oblikovati tudi dogovor o pravilih, ki bodo bistveno povečala okoljsko integriteto protokola,” povzema zahteve Focus društvo za sonaraven razvoj.

Okoljske nevladne organizacije pričakujejo kot rezultat cancunske konference tudi sklep, ki bo priznal velik razkorak med ponujenimi cilji posameznih držav ter cilji, ki so glede na znanstvena spoznanja potrebni za preprečitev najhujših posledic podnebnih sprememb.


[1] Kampanja Ukrepaj zdaj! je pred podnebnim vrhom v Koebenhavnu leta 2009 povezala v akcijo slovenske organizacije civilne družbe in posameznike, ki so zahtevali da Slovenija odigra svojo vlogo v Koebenhavnu. Delo nadaljujemo, vendar pa ga sedaj osredotočamo na sprejem ambicioznega podnebnega zakona za Slovenijo, ki bo postavil okvire za prehod Slovenije v nizkoogljično družbo. Pobudniki kampanje Ukrepaj zdaj! so: Focus društvo za sonaraven razvoj, Umanotera, Greenpeace Slovenija in Mladinsko združenje Brez izgovora. Do sedaj pa so kampanjo podprli: Sloga, Cipra Slovenija, Slovenski e-Forum, INTERSO – Inštitut za družbeno odgovornost, Ekologi brez meja, Specia, Eko Magazin in Zofijini ljubimci. Več na www.ukrepajzdaj.org.
[2] Več o svetovnem dnevu podnebne akcije, ko se bodo po celem svetu odvijali raznovrstni dogodki, na http://www.globalclimatecampaign.org/.

***
Kontakt: Anela Bešo, [email protected], 031 204 505
Več informacij:
Ldiija Živčič, [email protected], 041 291091, Focus društvo za sonaraven razvoj
Dejan Saviæ,, [email protected], 040 165 195, Greenpeace Slovenija

Sporočilo za javnost v pdf. obliki lahko najdete tukaj.